Digilær.no er en nasjonal plattform for nettbasert undervisning med nettlærere. Plattformen eies, leveres og driftes av Utdanningsdirektoratet. Innholdet på plattformen Digilær.no leveres av flere tilbydere som Utdanningsdirektoratet har avtale med.

Digilær.no er ikke en erstatning for lokal undervisning, men et tilbud til skoler som for eksempel ikke har tilstrekkelig med lokale ressurser eller andre mangler/behov.  

Vi behandler personopplysninger i Digilær.no for å legge til rette for nettbasert opplæring og oppfølging av hver enkelt elev.  

Utdanningdirektoratet er ansvarlig for opprettelse og drift av permanent plattform for nettbasert undervisning for grunnopplæringen.

Digilær.no er klargjort for utprøving og/eller etablering av nye tilbud for grunnopplæringen.

Nye tilbud må holde seg innen etablert regelverk for nettbasert undervisning, men vi har også mulighet til å starte utprøving/pilot av nye tilbud.


Har du en idé, læringsmateriell eller et behov som ikke er dekt - send oss en mail på digilaer@udir.no så ser vi hvor det kan bringe norsk skole.


Hilsen oss i Digilær.no