Emnevisning

  • Nye tilbud

    Digilær.no er klargjort for utprøving og/eller etablering av nye tilbud for grunnopplæringen.

    Nye tilbud må holde seg innen etablert regelverk for nettbasert undervisning, men vi har også mulighet til å starte utprøving/pilot av nye tilbud.


    Har du en idé, læringsmateriell eller et behov som ikke er dekt - send oss en mail på digilaer@udir.no så ser vi hvor det kan bringe norsk skole.


    Hilsen oss i Digilær.no