Emnevisning

 • DVM-1T er et tilbud for elever på ungdomsskolen som trenger større utfordringer i matematikk. I DVM-1T tar en faget Matematikk 1T (matematikk første året på videregående skole) mens en går på ungdomsskolen.
  Undervisningen i DVM-1T foregår på nett slik at en kan være elev i DVM-1T uavhengig av hvor en bor. Tidligere har DVM hatt elever fra Malaga i sør til Longyearbyen i nord. 

  For skoleåret 2019-2020 vil undervisningen gis av Nettskolen i Nordland og Nettskolen Vestfold.
 • I Den virtuelle matematikkskolen er vi opptatt av om kvaliteten på undervisningen er god og at elevene som deltar får en god og tilpasset opplæring. Det er gjennomført flere evalueringer av prosjektet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har fulgt prosjektet over lang tid og levert to rapporter. Du kan lese dem nedenfor. Vi har også flere egne interne evalueringer, senest en for skoleåret 2017-18. Her ser vi at elevene gir høy score til leksjonene de jobber med på egenhånd:

  Elevtilfredshet E-leksjoner

  Som du ser av diagrammet nedenfor er det store flertallet av elevene godt fornøyd med timene de har med nettlærerne sine:

  Elevtilfredshet - undervisning

  Det er gjennomført flere evalueringer av prosjektet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har fulgt prosjektet og levert rapportene du kan lese nedenfor. 


 • Det har stått mye om DVM-1T i landets aviser. I tillegg har prosjektet vært omtalt i NRK og på andre TV-stasjoner. Her kan du se og høre litt om hva andre syntes om DVM-1T - blandt annet kan du høre hva statsminister Erna Solberg synes om tilbudet.

  Felles for oppslagene er at elevene syntes at faget er utfordrende, undervisningen fungerer overraskende bra og at de har gode lærere.


 • Rutine for påmelding:

  1. Lærer logger inn med Feide på dvm.iktsenteret.no.og registerer denne lisensnøkkelen:

    VRCT-WUNH-GBPD

  2. Etter første innlogging kan læreren hente lisensnøkkel til elever som ønsker å melde seg på.

  3. Elevene logger seg inn på dvm.iktsenteret.no, registrerer lisensnøkkelen, og gjennomfører refleksjonsverktøy og påmelding.

  Har ikke din skoleeier Feide? Send e-post til dvmsupport@udir.no.

  Påmelding for skoleåret 2019-2020 er avsluttet.

 • For skoleåret 2019-2020 er det satt opp undervisning etter denne planen: 

  Undervisning 1T 2019