Emnevisning

 • DVM-1T er et tilbud for elever på ungdomsskolen som trenger større utfordringer i matematikk. I DVM-1T tar en faget Matematikk 1T (matematikk første året på videregående skole) mens en går på ungdomsskolen.
  Undervisningen i DVM-1T foregår på nett slik at en kan være elev i DVM-1T uavhengig av hvor en bor. Tidligere har DVM hatt elever fra Malaga i sør til Longyearbyen i nord. 

  For skoleåret 2019-2020 vil undervisningen gis av Nettskolen i Nordland og Nettskolen Vestfold.
 • I Den virtuelle matematikkskolen er vi opptatt av om kvaliteten på undervisningen er god og at elevene som deltar får en god og tilpasset opplæring. Det er gjennomført flere evalueringer av prosjektet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har fulgt prosjektet over lang tid og levert to rapporter. Du kan lese dem nedenfor. Vi har også flere egne interne evalueringer, senest en for skoleåret 2017-18. Her ser vi at elevene gir høy score til leksjonene de jobber med på egenhånd:

  Elevtilfredshet E-leksjoner

  Som du ser av diagrammet nedenfor er det store flertallet av elevene godt fornøyd med timene de har med nettlærerne sine:

  Elevtilfredshet - undervisning

  Det er gjennomført flere evalueringer av prosjektet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har fulgt prosjektet og levert rapportene du kan lese nedenfor. 


 • Det har stått mye om DVM-1T i landets aviser. I tillegg har prosjektet vært omtalt i NRK og på andre TV-stasjoner. Her kan du se og høre litt om hva andre syntes om DVM-1T - blandt annet kan du høre hva statsminister Erna Solberg synes om tilbudet.

  Felles for oppslagene er at elevene syntes at faget er utfordrende, undervisningen fungerer overraskende bra og at de har gode lærere.


 • Rutine for påmelding:

  1. Lærer logger inn med Feide på dvm.iktsenteret.no.og registerer denne lisensnøkkelen:

    VRCT-WUNH-GBPD

  2. Etter første innlogging kan læreren hente lisensnøkkel til elever som ønsker å melde seg på.

  3. Elevene logger seg inn på dvm.iktsenteret.no, registrerer lisensnøkkelen, og gjennomfører refleksjonsverktøy og påmelding.

  Har ikke din skoleeier Feide? Send e-post til dvmsupport@udir.no.

  Påmelding for skoleåret 2019-2020 er avsluttet.

 • For skoleåret 2019-2020 er det satt opp undervisning etter denne planen: 

  Undervisning 1T 2019

 • Elever som er meldt opp til teoretisk matematikk 1T skal være med i eksamenstrekket både når det gjelder skriftlig og muntlig eksamen i faget. Det er nettskolene, det vil si Nettskolen i Nordland og Nettskolen Vestfold, som har ansvaret for å gjennomføre trekket. Skriftlig eksamen skal gjennomføres på en videregående skole i elevens fylke. Det er nettskolene som oppretter et samarbeid med en aktuell videregående skole i nærheten av elevens skole.

  All informasjon vedrørende eksamen (for aktuelle elever som trekkes ut), vil komme fra nettskolen eleven er tilknyttet, samt den videregående skolen hvor eksamen skal gjennomføres. Det eneste deres ungdomsskole må gjøre, er å sørge for at elevene som trekkes ut, er tilgjengelig for å motta all nødvendig informasjon. I tillegg er det fint om ungdomsskolen kan bistå med kontakt mellom elev, ungdomsskole og den videregående skolen hvor eleven skal gjennomføre eksamen. Det kan for eksempel gjelde praktiske ting som skyss, bruk av PC og lignende.

  Det vil komme mer spesifikk og utfyllende informasjon rundt eksamensavvikling når det nærmer seg eksamensgjennomføring.