Emnevisning

 • Fleksibel opplæring (FO) er en nettportal med læringsressurser i matematikk og naturfag på språkene norsk, arabisk, somali og tigrinja. I FO vil nettlærere gi tospråklig støtte via nettbaserte løsninger. Portalen inneholder læringsressurser i matematikk og naturfag. Elever i prosjektet kan snakke med en nettlærer og delta på nettbasert undervisning.

  Banner: Fleksibel opplæring

  Fleksibel opplæring har elever i 8. og/eller 9. trinn med vedtak om tospråklig fagopplæring som målgruppe. I tillegg kan elever i innføringstilbud i videregående opplæring og/eller deltakere i grunnskole for voksne med behov for tospråklig fagopplæring i samme område (kommune) delta. 

  Enkeltvedtak  
  For at kommunen skal kunne bli med, må elever i 8. og/eller 9. trinn med vedtak om tospråklig fagopplæring delta. I tillegg kan elever i innføringstilbud i vgo, og/eller deltakere i grunnskole for voksne med behov for tospråklig fagopplæring i samme område (kommune), delta.  

  Kommunen må ha forsøkt å få tak i tospråklige lærere, men ikke klart det i ett eller flere av språkene (arabisk, somali og tigrinja). Kommunen kan bare melde på elever i de språkene de ikke har tospråklig lærer i.  

  Feide
  Skoleeier til elev
  en må tilby Feide-ID.