Hopp til hovedinnhold

Fleksibel opplæring på ukrainsk

Fleksibel opplæring er et tilbud til elever som har rett til særskilt språkopplæring og som har behov for tospråklig opplæring i grunnleggende norsk. Det er en ordning for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere på ukrainsk. Målgruppen er elever fra 5. -7.trinn, 8. -10. trinn og til elever som går i videregående opplæring (VGO).

Fleksibel opplæring på ukrainsk består av fjernundervisning i grunnleggende norsk på ukrainsk gjennom læringsplattformen Digilær. Elever som deltar følger sanntidsundervisning på nett minst 40 minutter i uka, og har tilgang til tospråklig innhold på læringsplattformen. Målet med tilbudet er at elevene skal lære seg norsk ved bruk av både ukrainsk og norsk. Tilbudet gjelder fra uke 6-23 for elever fra 8.trinn-VG3, og fra uke 6-17 for elever fra 5.-7. trinn. Innholdet i tilbudet er ulikt for elevene fra 5. trinn-7.trinn og elevene fra 8. trinn og oppover:

5. -7.trinn: Grunnleggende norsk fra uke 6-17 (10 uker)
8. trinn-VGO: Grunnleggende norsk fra uke 6-17 og tospråklig støtte i de fagene elevene trenger hjelp til fra uke 18-23.

Skoler må søke om å delta i Fleksibel opplæring, og NAFO tildeler plasser til skoler som oppfyller kriteriene for deltakelse. På bakgrunn av mulig stor pågang av søknader kan det hende at skoler som søker og som dekker kriteriene, ikke får plass. Under kan du lese mer om inntakskriterier, tekniske krav og prosessen videre før undervisningsstart. Når en skole har fått plass i Fleksibel opplæring, er påmeldingen bindende.

Det er en egenandel på 2500 kr per elev på 8. - VG3, og 2000 kr per elev på 5.-7.trinn. Skoleeier får tilsendt faktura i løpet av våren 2023.

Søknadsfristen 10.januar!

Søk om opptak i Fleksibel opplæring. Fyll ut nettskjemaet. Søknaden vil bli behandlet av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Gå til digitalt søknadsskjema

Slik kan din skole delta i Fleksibel opplæring

1: Sjekk at følgende kriterier er oppfylt:

 • Elevene har fått vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven (§2-8 eller 3-12).  
 • Elevene har behov for tospråklig opplæring i grunnleggende norsk. 
 • Skolen/skoleeier har prøvd å få tak i tospråklige lærere i ukrainsk uten å lykkes. 
 • Skoler som deltar i Fleksibel opplæring, må ha FEIDE-tilgang. 
 • Alle elever må ha tilgang til hver sin datamaskin eller nettbrett med kamera og hodetelefoner med mikrofon. 

2. Sett deg inn i forutsetningene for å lykkes med Fleksibel opplæring:

 • Skoleleder må påse at det tekniske forarbeidet er påbegynt før undervisningen starter i uke 6.
 • Skoleleder må legge til rette for samarbeid mellom lærerne ved skolen og nettlærerne. Samarbeidet mellom lokal lærer og nettlærere er avgjørende for elevenes utbytte.
 • Elevene får best læringsutbytte på skoler hvor innholdet i Fleksibel opplæring ses i sammenheng med øvrig undervisning.
 • Tilrettelegging og organisering av tilbudet lokalt er en suksessfaktor. Det innebærer at eleven(e) har tilgang på utstyr, et sted å sitte og at en lærer følger opp elevene både under og etter sanntidsundervisningen.

3. Søk om opptak i Fleksibel opplæring

4. Start den tekniske tilretteleggingen med en gang dere har fått beskjed om at dere har fått plass.

 • Ved tilbud om plass mottar skolene lenke på e-post med lisens som både elever og lærere logger seg inn med ved første gangs innlogging på Digilær.no. Denne lenka legger elev og lærer automatisk inni grupper.
 • Inngå avtale med Utdanningsdirektoratet for bruk av Digilær.no. Last ned databehandleravtale fra kunde.feide.no og signer databehandleravtalen digitalt.
 • Åpne for Digilær.no i Feide-katalogen på kunde.feide.no.
 • Få rettigheter til å fylle ut påmeldingsskjema i Altinn. Tilgangsstyrer for dette er som regel kommunedirektør, kommuneleder eller daglig leder. Les hvordan du går fram for å få rettigheter til å fylle ut skjemaet.

5. Registrering, samtykke og bekreftelse i Altinn før undervisning i uke 6.

 • Det er viktig at foresatte og elever blir informert om hva deltakelse i Fleksibel opplæring innebærer. Altinn brukes til påmelding av elever, innhenting av samtykke og registrering av betalingsopplysninger.
 • Logg inn på Altinn og fyll ut skjemaet "Digilær påmelding og samtykke" og send det inn. Alle elever som deltar i tilbudet må registreres i Altinn. 
 • Skoler har ansvar for å innhente og oppbevare samtykke. Samtykke på ukrainsk sendes ut samtidig med bekreftet plass i tilbudet.
 • Altinn bekrefter at skjemaet er sendt inn. Fra nå av vil informasjonen komme fra NAFO.