Hopp til hovedinnhold

Fleksibel opplæring på ukrainsk

Fleksibel opplæring er et tilbud til elever som har rett til særskilt språkopplæring etter § 2-8 og § 3-12 i Opplæringsloven, som har behov for tospråklig opplæring i norsk med samfunnsfag, og et tilbud for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere på ukrainsk. Målgruppen er elever fra 5. -7.trinn, 8. -10. trinn og til elever som går i videregående opplæring (VGO).

Fleksibel opplæring på ukrainsk består av fjernundervisning i norsk med samfunnsfag på ukrainsk gjennom læringsplattformen Digilær. Elever som deltar, følger sanntidsundervisning på nett minst 40 minutter i uka, og har tilgang til tospråklig innhold på læringsplattformen. Målet med tilbudet er at elevene skal lære norsk og samfunnsfag ved bruk av både ukrainsk og norsk. Tilbudet gjelder fra uke 42-51.  

Skoler må søke om å delta i Fleksibel opplæring, og NAFO tildeler plasser til skoler som oppfyller kriteriene for deltakelse. Under kan du lese mer om inntakskriterier, tekniske krav og prosessen videre før undervisningsstart. Når en skole har fått plass i Fleksibel opplæring, er påmeldingen bindende. Det er en egenandel på 2000 kr per elev. Skoleeier får tilsendt faktura i løpet av høsten 2022.

Slik kan din skole delta i Fleksibel opplæring

1: Sjekk at følgende kriterier er oppfylt:

 • Elevene har fått vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven (§2-8 eller 3-12).  
 • Elevene har behov for tospråklig opplæring i norsk med samfunnsfag på ukrainsk. 
 • Skolen/skoleeier har prøvd å få tak i tospråklige lærere i ukrainsk uten å lykkes. 
 • Skoler som deltar i Fleksibel opplæring, må ha FEIDE-tilgang. 
 • Alle elever må ha tilgang til datamaskin eller nettbrett med kamera og hodetelefoner med mikrofon. 

2. Sett deg inn i forutsetningene for å lykkes med Fleksibel opplæring:

 • Skoleleder må påse at det tekniske forarbeidet er påbegynt før undervisningen starter i uke 42.
 • Skoleleder må legge til rette for samarbeid mellom lærerne ved skolen og nettlærerne. Samarbeidet mellom lokal lærer og nettlærere er avgjørende for elevenes utbytte.
 • Elevene får best læringsutbytte på skoler hvor innholdet i Fleksibel opplæring ses i sammenheng med øvrig undervisning.
 • Tilrettelegging og organisering av tilbudet lokalt er en suksessfaktor. Det innebærerer at eleven(e) har tilgang på utstyr, et sted å sitte og at en lærer følger opp elevene både under og etter sanntidsundervisningen.

3. Søk om opptak i Fleksibel opplæring

4. Start den tekniske tilretteleggingen med en gang dere har fått beksjed om at dere har fått plass.

5. Registrering, samtykke og bekreftelse i Altinn før undervisning i uke 42.

 • Det er viktig at foresatte og elever blir informert om hva deltakelse i Fleksibel opplæring innebærer. Altinn brukes til påmelding av elever, innhenting av samtykke og registrering av betalingsopplysninger.
 • Logg inn på Altinn og fyll ut skjemaet "Digilær påmelding og samtykke" og send det inn.
 • Elever og foresatte som ikke har tilgang til Altinn kan signere lokalt hos skolen. Det må markeres med "Lokalt samtykke". Skolen har da ansvar for å innhente og oppbevare dette.
 • Elever over 18 år og foresatte som har fødselsnummer får tilsendt samtykkeskjemaet fra Altinn digitalt.
 • Altinn bekrefter at skjemaet er sendt inn. Fra nå av vil informasjonen komme fra NAFO.