Hopp til hovedinnhold

Grunnleggende norsk

Tospråklig opplæring i grunnleggende norsk på ukrainsk er et tilbud til elever på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i den videregående opplæringen som har lite eller ingen kjennskap til norsk fra før. 
 

Målgruppe 

Målgruppen for tilbudet er elever i grunnskolen på 5.–7. trinn og 8.–10. trinn, samt elever i videregående opplæring som har rett til særskilt språkopplæring og som har behov for tospråklig opplæring i grunnleggende norsk. Det er en ordning for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere på ukrainsk.  
 

Organisering og omfang 

Undervisningen starter i uke 37 og går over 12 uker (til og med uke 50). Det vil være høstferie/planleggingsuke i uke 40 og 41. 

Elevene som deltar, vil få tilgang til tospråklig innhold på læringsplattformen digilær.no samt nettundervisning med en tospråklig nettlærer. Elevene får en fast undervisningsøkt på 45 minutter i uken med sin nettlærer. NAFO tildeler faste tidspunkter for undervisning, og vil forsøke, så langt det går, å ta hensyn til hvilke tidspunkter som passer for skolene. Skolene melder inn hvilke tidspunkter som passer i påmeldingsskjemaet.  
 

Undervisningsmodell: Omvendt undervisning 

Undervisningen følger en temaplan, og innholdet i plattformen er delt inn i tilsvarende temaer. I forkant av undervisningsøktene må elevene gå gjennom innholdet og lære vokabularet knyttet til temaet for å kunne følge undervisningen som blir gitt. Læreren ved den lokale skolen må sørge for at det blir satt av tid til disse forberedelsene, samt følge opp sine elever i forkant og etterkant av nettundervisningen.  
 

Pris 

Pris for deltakelse per elev er 2500 kr. 

 

Søk om opptak 

Søknader om deltakelse i Fleksibel opplæring sendes digitalt via nettskjema og vil bli behandlet av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). 

Søknadsfristen for å delta høstsemesteret 2023 er 16. august. Les kriterier for deltakelse og gå til søknadsskjema. 

Les mer om Fleksibel opplæring på NAFO sin hjemmeside eller ta kontakt med oss på nafo-fo@oslomet.no.