Hopp til hovedinnhold

Tospråklig fagopplæring i engelsk på begynnernivå

Fleksibel opplæring tilbyr tospråklig fagopplæring i engelsk på begynnernivå for deltakere som har arabisk, somali eller tigrinja som morsmål. 
 

Målgruppe

Målgruppen er deltakere i grunnskole for voksne (på ca. modul 1–2). Tilbudet er et morsmålsstøttet supplement til begynneropplæringen i engelsk. Selv om tilbudet er tilpasset begynnere i engelsk, kan det også brukes av deltakere ved voksenopplæringssentre som har behov for å aktivere bakgrunnskunnskapene sine. 
 

Organisering og omfang

Engelsk på begynnernivå består av tospråklig fagopplæring på nett og faginnhold via læringsplattformen Digilær.no. Deltakerne bygger opp et grunnleggende ordforråd og grammatikkunnskaper i engelsk ved å arbeide selvstendig med innholdet på læringsplattformen parallelt med å delta i sanntidsundervisning. Fokuset er på ordforråd knyttet til hverdagslivet.

Deltakerne får tilgang til nettressurser (som tekster, videoer, oppgaver o.l.) og andre ressurser som tospråklige arbeidshefter. Kurset er ment som et supplement til den ordinære undervisningen i voksenopplæringen. For at deltakerne skal få mest mulig ut av tilbudet er det derfor viktig at læreren ved den lokale skolen hjelper sine deltakere med å jobbe med ordforråd og grammatikk både i forkant og etterkant av nettundervisningen. Deltakerne får best læringsutbytte hvor årsplanen og innholdet i engelsk på begynnernivå ses i sammenheng med øvrig undervisning. 

Deltakerne følger sanntidsundervisning over nett på sitt morsmål. Hver skole får tilbud om to faste undervisningsøkter på 45 minutter per uke. Deltakerne får tildelt en fast nettlærer som følger dem gjennom hele skoleåret.

 

Pris

Prisen per deltaker for skoleåret 2023/2024 er 3500 kr.

 

Søk om opptak i Fleksibel opplæring for skoleåret 2023/2024

Søknader om deltakelse i Fleksibel opplæring sendes digitalt via nettskjema og vil bli behandlet av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Det er løpende søknadsfrist gjennom hele skoleåret. Svar vil komme fortløpende.  

Kriterier for deltakelse og søknadsskjema

Les mer om Fleksibel opplæring påNAFOs hjemmeside