Hopp til hovedinnhold
Tospråklig fagopplæring

Naturfag og matematikk

Fleksibel opplæring i naturfag og matematikk tilbyr tospråklig fagopplæring med støtte på språkene arabisk, somali og tigrinja. 
 

Målgruppe

Innholdet i undervisningen tar utgangspunkt i læreplanen til 8.-10.trinn. Målgruppen for tospråklig fagopplæring i naturfag og matematikk er elever på ungdomstrinnet, i videregående opplæring og deltakere i grunnskole for voksne. Tilbudet egner seg for elever i ordinær opplæring, i innføringstilbud eller kombinasjonsklasser som har behov for tospråklig opplæring på dette nivået. 

 

Organisering og omfang

Elevene/deltakerne som deltar i Fleksibel opplæring følger sanntidsundervisning over nett på sitt morsmål. Undervisningen er strukturert i undervisningsøkter på 45 minutter. Hver skole får tilbud om to faste økter i uken per fag med en nettlærer som følger dem gjennom hele skoleåret. Skolene melder seg på tidspunkter for undervisning, og NAFO tildeler faste tidspunkter på bakgrunn av ønsker. 

I tillegg til sanntidsundervisning har eleven/deltakerne tilgang til tospråklig læringsinnhold på Digilær. Innholdet består av korte undervisningsfilmer, ordlister med sentrale begreper, fagtekster, oppgaver på norsk og morsmål med mer. Elevene/deltakerne utvikler faglig forståelse i norsk ved hjelp av morsmålet sitt både gjennom undervisningen og det tospråklige materiellet som er tilgjengelig i plattformen. 

Det er mulig å melde på elever/deltakere i enten ett av fagene eller begge. 
 

Pris

Prisen per elev/deltaker for skoleåret 2023-2024 er 3500 kr per fag. 

 

Søk om opptak i Fleksibel opplæring for skoleåret 2023-2024

Søknader om deltakelse i Fleksibel opplæring sendes digitalt via nettskjema og vil bli behandlet av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). 

Søknadsfristen for å delta fra oppstart høstsemesteret 2023 er 15.mai. Dersom vi har kapasitet til å ta inn flere deltakere etter oppstart, vil vi praktisere løpende opptak gjennom hele skoleåret. 

Kriterier for deltakelse og søknadsskjema. 

Les mer om Fleksibel opplæring på NAFO sin hjemmeside.