Hopp til hovedinnhold
Tospråklig fagopplæring

Naturfag og matematikk

Dette er Fleksibel opplæring (FO)

Fleksibel opplæring er et tilbud til elever som har rett til tospråklig opplæring etter § 2-8 og § 3-12 i Opplæringsloven, og til deltakere med behov for språklig tilrettelegging og tilpasset opplæring. Fleksibel opplæring tilbyr tospråklig nettundervisning og læringsressurser i matematikk og naturfag på språkene arabisk, somali, tigrinja og norsk. 
 

Skoler må søke om å delta i Fleksibel opplæring, og NAFO tildeler plasser til skoler som oppfyller kriteriene for deltakelse. Under kan du lese mer om inntakskriterier, tekniske krav og porsessen videre før undervisningsstart. Når en skole har fåt plass i Fleksibel opplæring, er påmeldingen bindende. Det er en egenandel på 7000 kr per elev. Skoleeier får tilsendt faktura i løpet av høsten 2022.
 

Innholdet i undervisningen følger i hovedsak læreplanen til 8. og 9. trinn. Vi tilpasser også for de elevene som er på 10. trinns nivå. Målgruppen for prosjektet er elever på ungdomstrinnet, videregående, og deltakere i grunnskole for voksne. Tilbudet egner seg for elever i ordinær opplæring, i innføringstilbud eller i kombinasjonsklasser som har behov for opplæring på dette nivået.  
 

Elevene følger sanntidsundervisning over nett på sitt morsmål med en fast nettlærer. Undervisningen er strukturert i inntil tre trettiminutters undervisningsøkter per fag. Utover de faste undervisningsøktene kan skolene bestille timer med tilpasset innhold. Dette er et populært tilbud der elevene kan få skreddersydd opplegg etter hva den enkelte eleven har behov for. 
 

Elevene utvikler faglig forståelse i norsk ved hjelp av morsmålet sitt både gjennom undervisningen og det tospråklige materiellet som er tilgjengelig på plattformen. I tillegg til sanntidsundervisning har elevene tilgang til tospråklig læringsinnhold på plattformen. Innholdet består av korte undervisningsfilmer, ordlister med sentrale begreper, fagtekster, oppgaver på norsk og morsmål med mer.  
 


Se NAFO sine nettsider for mer informasjon om Fleksibel opplæring og undervisningsplan for skoleåret 2022/2023.

Gå direkte til digitalt søknadsskjema. 

Slik kan din skole delta i Fleksibel opplæring

1. Sjekk at elevene oppfyller følgende kriterier:  

 • Elever i grunnskolen og videregående opplæring skal ha vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven (§2-8 eller 3-12). 
 • For voksenopplæring: Fleksibel opplæring kan være et ledd i den språklige tilretteleggingen og den tilpassede opplæringen for den voksne i tilfeller der deltakeren har behov for det. 
 • Skolen/skoleeier må ha prøvd å få tak i tospråklige lærere uten å lykkes i ett eller flere av språkene (arabisk, somali og tigrinja). Skolen kan bare melde på elever i de språkene de ikke har tospråklige lærere.  
 • Skoler som deltar i Fleksibel opplæring, må ha FEIDE-tilgang.  
 • Alle elever må ha tilgang til datamaskin eller nettbrett med kamera og hodetelefoner med mikrofon. Dette må være på plass til skolestart.   
 • Skolene må kjøre følgende test på elev-pc-er for å sjekke om skolens datautstyr oppfyller minstekravene til å bruke Fleksibel opplæring: Maskintest  
   
2.  Sett deg inn i forutsetningene for å lykkes med Fleksibel opplæring: 
 • Skoleleder må påse at det tekniske forarbeidet er påbegynt innen 14 dager etter opptak, og sørge for at elevene er ferdigregistrerte innen skolestart.  
 • Skoleleder må legge til rette for samarbeid mellom lærerne ved skolen og nettlærerne. Samarbeidet mellom lokal lærer og nettlærere er avgjørende for elevenes utbytte. 
 • Elevene får best læringsutbytte på skoler hvor årsplanen og innholdet i Fleksibel opplæring ses i sammenheng med øvrig undervisning. 
 • Tilrettelegging og organisering av tilbudet lokalt er en suksessfaktor. Det innebærer at eleven(e) har tilgang på utstyr, et sted å sitte og at en lærer følger opp elevene både under og etter sanntidsundervisningen.  

 

3. Søk om opptak i Fleksibel opplæring:
 Fyll ut nettskjemaet. Søknaden vil bli behandlet av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Gå til digitalt søknadsskjema. 


4. Start den tekniske tilretteleggingen (mai/juni): 
Når skoleeier har fått tilbud om å delta må skoleeier/skoleleder innen 14 dager: 

 • Inngå avtale med Utdanningsdirektoratet for bruk av Digilær.no. Last ned databehandleravtale fra kunde.feide.no og signer databehandleravtalen digitalt. 
 • Åpne for Digilær.no i Feide-katalogen på kunde.feide.no
 • Opprett fag eller gruppe i det skoleadministrative systemet (SAS) skolen benytter. Digilær bruker navnet på faget eller gruppa til å logge eleven og læreren inn på riktig tilbud. Navnet må være et av følgende: 
  • Digilaer NAFO FO Arabisk
  • Digilaer NAFO FO Somali
  • Digilaer NAFO FO Tigrinja

Les mer om SAS/Feide-konfigurasjon her. 

5. Registrering, samtykke og bekreftelse i Altinn før skolestart. 
Det er viktig at foresatte og elever blir informert om hva deltakelse i Fleksibel Opplæring innebærer. Altinn brukes til påmelding av elever, innhenting av samtykke og registrering av betalingsopplysninger. 

 • Logg inn på Altinn og fyll ut skjemaet «Digilær påmelding og samtykke» og send det inn.
 • Elever og foresatte som ikke har tilgang til Altinn kan signere lokalt hos skolen, det må markeres med «Lokalt samtykke». Skolen har da ansvar for å innhente og oppbevare dette. 
 • Elever over 18 år og foresatte som har fødselsnummer får tilsendt samtykkeskjemaet fra Altinn digitalt.
 • Altinn bekrefter at skjemaet er sendt inn. Fra nå av vil informasjonen komme fra NAFO.