Hopp til hovedinnhold
Tospråklig fagopplæring

Naturfag og matematikk

Fleksibel opplæring i naturfag og matematikk tilbyr tospråklig fagopplæring med støtte på språkene arabisk, somali og tigrinja. 
 

Målgruppe

Innholdet i undervisningen tar utgangspunkt i læreplanen til 8.-10.trinn. Målgruppen for tospråklig fagopplæring i naturfag og matematikk er elever på ungdomstrinnet, i videregående opplæring og deltakere i grunnskole for voksne. Tilbudet egner seg for elever i ordinær opplæring, i innføringstilbud eller kombinasjonsklasser som har behov for tospråklig opplæring på dette nivået. 

 

Organisering og omfang

Elevene/deltakerne som deltar i Fleksibel opplæring følger sanntidsundervisning over nett på sitt morsmål. Undervisningen er strukturert i undervisningsøkter på 45 minutter. Hver skole får tilbud om to faste økter i uken per fag med en nettlærer som følger dem gjennom hele skoleåret. Skolene melder seg på tidspunkter for undervisning, og NAFO tildeler faste tidspunkter på bakgrunn av ønsker. 

I tillegg til sanntidsundervisning har eleven/deltakerne tilgang til tospråklig læringsinnhold på Digilær. Innholdet består av korte undervisningsfilmer, ordlister med sentrale begreper, fagtekster, oppgaver på norsk og morsmål med mer. Elevene/deltakerne utvikler faglig forståelse i norsk ved hjelp av morsmålet sitt både gjennom undervisningen og det tospråklige materiellet som er tilgjengelig i plattformen. 

Det er mulig å melde på elever/deltakere i enten ett av fagene eller begge. 
 

Pris

Prisen per elev/deltaker for skoleåret 2023-2024 er 3500 kr per fag. 

 

Søk om opptak i Fleksibel opplæring for skoleåret 2023-2024

Søknader om deltakelse i Fleksibel opplæring sendes digitalt via nettskjema og vil bli behandlet av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). 

Det er løpende søknadsfrist gjennom hele skoleåret. Svar vil komme fortløpende. 

Kriterier for deltakelse og søknadsskjema. 

Les mer om Fleksibel opplæring på NAFO sin hjemmeside eller ta kontakt med oss på nafo-fo@oslomet.no.