Hopp til hovedinnhold

Retten til å lære kvensk eller finsk i grunnskulen

Retten til å lære kvensk eller finsk i grunnskulen for elevar med kvensk og norskfinsk bakgrunn bør bli individuell og gjelde heile landet. Av fire alternativ er det alternativet som gir flest positive konsekvensar, er Utdanningsdirektoratets vurdering.

Kvenenes flagg eller «kvenflagget» er designet av Bengt Johansson-Kyrö

Utdanningsdirektoratet starta hausten 2020 i gang eit pilotprosjekt for å vurdere om den nasjonale læringsplattforma digilær.no er eigna som digital plattform i kvensk og finsk som andrespråk.


Det gleder forbundet til Norske kvener.

– Det at retten til å lære kvensk avheng av kvar du bur er eit kjempeproblem for veldig mange av oss. Det bur jo kvener i heile Noreg, seier Elisabeth Stubberud som sit i skuleutvalet i forbundet til Norske kvener – Ruijan Kvääniliitto. Les heile saken her.