Hopp til hovedinnhold

Retten til å lære kvensk eller finsk i grunnskulen

Retten til å lære kvensk eller finsk i grunnskulen for elevar med kvensk og norskfinsk bakgrunn bør bli individuell og gjelde heile landet.

Kvenenes flagg eller «kvenflagget» er designet av Bengt Johansson-Kyrö

Utdanningsdirektoratet starta hausten 2020 i gang eit pilotprosjekt for å vurdere om den nasjonale læringsplattforma digilær.no er eigna som digital plattform i kvensk og finsk som andrespråk.


Det gleder forbundet til Norske kvener.

– Det at retten til å lære kvensk avheng av kvar du bur er eit kjempeproblem for veldig mange av oss. Det bur jo kvener i heile Noreg, seier Elisabeth Stubberud som sit i skuleutvalet i forbundet til Norske kvener – Ruijan Kvääniliitto. Les heile saken her.