Hopp til hovedinnhold

Mestring og motivasjon med virtuell undervisning

Vi har snakket med elever på ungdomstrinnet om undervisning og fellesskap - på nett.
Tilbudet er en unik mulighet for motiverte elever å komme litt videre i matematikken, men også komme i forkant når de begynner på videregående.

Image
Madelen 1T

– Jeg anbefaler virkelig andre elever å delta i denne virtuelle matematikkskolen!    

Det sier Madelen Shan Dalgård Jørgensen (15) om tilbudet “forsering teoretisk matematikk 1T”, et nettbasert opplæringstilbud for ungdomsskoleelever som ønsker større utfordringer i matematikk.   

– I timene går vi igjennom leksjonene, og diskuterer oppgaver med andre elever. Det er strukturert, veldig lærerikt og spennende, sier hun og legger til:   

– Du må være interessert i matematikk og melde deg på fordi det føles riktig for deg, du må like å jobbe selvstendig og å få utfordringer i faget. Det er utfordrende å delta, men det er absolutt verdt det!   

Tilbudet er en unik mulighet for motiverte elever å komme litt videre i matematikken, men også komme i forkant når de begynner på videregående. 

 

Tenkt deg godt om – men meld deg på! 
Frida Nilsen (15) er også i ferd med å avslutte sitt skoleår med forsering av matematikk. Tilbudet tar hun mens hun parallelt følger

Image
Frida 1T

ordinær matematikkundervisning på skolen sin.  
– Før sommeren i niende kom læreren min med en fellesbeskjed til klassen om at motiverte elever kunne forsere 1T, sier hun.  
Avgjørelsen har hun ikke angret på, men det har vært mer krevende enn hun først antok: 
– Årets niendeklassinger, som nå kan melde seg på tilbudet, må vite at det krever mye tid, innsats og krefter. Skoledagene blir lengre og arbeidsmengden større. Konsentrasjonen må være på plass, og man må jobbe jevnt og trutt – selv når det ikke frister, sier hun, og legger til: 

– Skolen må ha en viss tilretteleggingsevne for at man skal kunne gjennomføre prøver og ha undervisning etter skoletid, sier Nilsen. 

 

Flinke og fleksible lærere

Image
Silje 1T

Silje Veholt er også snart i mål med sitt parallelle løp:

– Det jeg har satt størst pris på er hovedsakelig hvor mye jeg har lært og erfart. Jeg har jo blant annet fått en mye bedre forståelse på matte, og ting jeg har slitt med før gir mer mening for meg nå, sier hun. 

– Jeg setter også stor pris på lærerne! Når elevene har spørsmål er lærerne alltid tilgjengelig, i tillegg til at de tar seg tid til dine ønsker om hva slags oppgaver du vil ha gjennomgått neste time.

 

– Du trenger ikke nødvendigvis være en sekserelev fra før, men være nysgjerrig på hva det vil si å ta faget et lite skritt nærmere det

Image
Endre Madsbu

teoretiske verktøyet matematikk, ikke bare hverdagsmatematikken. Og det er spennende!, sier en av nettlærerne, Endre Madsbu. Han legger til:

– Vi trenger å samarbeide med skolene for å avvikle prøver og  hjelpe elevene i oppstarten. Det kan også være mye å hente for de lokale ungdomsskolelærerne, hvis de engasjerer seg i stoffet eleven skal gjennom.

 

Likt tilbud, uansett bosted 

Elevene deler interesse og engasjement for matematikk, og de får et likeverdig tilbud på sitt faglige nivå, uavhengig av hvilke ressurser og muligheter som finnes lokalt.   
–  Det er så viktig å få møte andre med felles interesser! I tilbudet 1T møter de andre med samme engasjement som seg selv for matematikk. Her kan de blomstre og utfolde seg selv sammen med andre, sier Julie-Kathrine Skoglund seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet. Hun jobber med 1T-tibudet og digilær.no, og har bakgrunn fra grunnskolen som matematikklærer.  

–  Å kunne ta fag på videregående nivå mens en fortsatt er elev i grunnskolen, er ett av tilbudene i  digilær.no. Også elever med spesielle behov kan få en bedre opplæring enn de ellers ville fått gjennom virtuell, tilpasset undervisning. 

Elever som har gjennomført forseringen, har mange nye muligheter når de begynner på videregående: Noen tar faget på nytt, med en solid grunnkunnskap i bunn, mens andre fortsetter å forsere videre i faget. 

 

Mer informasjon om “forsering teoretisk matematikk 1T” på digilær.no 

  • Eleven tar faget Matematikk 1T på videregående samtidig som han eller hun fullfører ungdomsskolen. 

  • Tilbudet bygger på omvendt undervisning. Elevene går først gjennom fagstoff hjemme i form av videoer, animasjoner, tekst og oppgaver, og sender tilbakemelding til læreren, som tilpasser undervisningen i det virtuelle klasserommet etter elevenes behov. 

  • Formelt vil eleven bli elev ved en videregående skole i et fylke.  

www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/matematikk/fagressurser-ungdomstrinnet/den-virtuelle-matematikkskolen/