Hopp til hovedinnhold

Slik gjør du det for forsering i matematikk 1T

Lærere vurderer om forsering i teoretisk matematikk 1T vil være et riktig tiltak for eleven. Det er en forutsetning at elevene gjennomfører refleksjonsoppgaven i punkt tre og at skoleeier tilrettelegger lokalt.

Image
Figur - slik gjør du det

 

1. Passer tilbudet til eleven og skolen?  

 

Er forsering riktig tilbud for eleven?

Forsering i matematikk 1T er et tilbud for elever på ungdomsskolen som trenger større utfordringer i matematikk. I 1T er den mest utfordrende varianten av matematikk en kan ta første året på videregående skole. Hos Digilær.no får en mulighet til å begynne med 1T mens en fortsatt er elev på ungdomsskolen. Lærer vurderer om dette kan være et passende tilbud som tilpasset opplæring for eleven. 

Dersom eleven ønsker å begynne med 1T allerede nå, er det viktig at eleven har gode forkunnskaper og at han/hun er skikkelig motivert. Undervisningen i teoretisk matematikk 1T foregår på nett slik at en kan være elev i 1T uavhengig av hvor en bor.

 

Veileder – tilrettelegging for barn og elever med stort læringspotensial og Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial

 

Enkeltvedtak   

For at en elev skal kunne delta i 1T, må det gjøres et enkeltvedtak i henhold til §1-15 i forskrift til opplæringsloven. Vedtaket gir elever muligheten å følge faget på videregående skole. Det er skoleeier som gjør enkeltvedtaket, som også må godkjennes av elevens foresatte. Deretter vil eleven bli tatt opp som elev i Matematikk 1T ved en av våre videregående skoler.
 

Klikk her for Udir sine maler for enkeltvedtak.
 

 

 

 

2. Åpne for Digilær.no

 

Kommune/skoleeier ved Feide administrator inngår avtale med Utdanningsdirektoratet for bruk av Digilær.no. Avtale med databehandleravtale lastes ned fra kunde.feide.no, signert avtale sendes til post@udir.no.

Kommune/skoleeier ved Feide administrator åpner for Feide-pålogging til Digilær.no på kunde.feide.no.

 

Feide administrator for din kommune/skoleeier finner du på https://www.feide.no/brukerstotte

3. Motivasjon, timeplan og ressurser

Motivasjon

For å hjelpe til med kartlegging av elevens motivasjon gjennomføres en refleksjonsoppgave på Digilær.no. Refleksjonsoppgaven krever Feide-pålogging og aktivering av lisensnøkkel. Informasjonen eleven trenger for å gjennomføre refleksjonsoppgaven finner du i vårt Utkast til brev/epost som sendes til eleven.

 

Timeplan 2021-2022

Påmelding til neste skoleår åpner 10.mars.  

 

Image
Timeplan 1T 2020-2021

 

 

Har kommune/skoleeier ressurser til oppfølging

Lokal oppfølging av 1T elever er viktig for godt resultat. Derfor må lokal skole sikre lærer som kan støtte eleven underveis i skoleåret, tilgang til utstyr og IKT-support samt tilrettelegge timeplanen slik at den samsvarer med øvrig undervisning. 

 

Hva koster tilbudet?

For tilbudet teoretisk matematikk 1T skal kommune/skoleeier dekke en egenandel per elev som skolen melder på. Skolens kontaktperson må derfor avklare kostnaden med skolens ledelse før påmelding. Egenandelen er et engangsbeløp som ikke tilbakeføres dersom eleven slutter underveis i skoleåret.

For skoleåret 2021-2022 er egenandelen satt til:

 • Early-bird fra 10.03-16-04: 1500 kr
 • Vanlig pris fra 17.04-25.06: 2500 kr
4. Påmelding, samtykke og bekreftelse via Altinn

Påmelding til neste skoleår åpner 10.mars. 

 

For påmelding og samtykke på Altinn må du være kommunens/skoleeiers representant på Altinn, det er kun denne representant som har tilgang til å fylle ut skjemaet.

 1. Kommunen/skoleeier logger på Altinn og fyller ut skjemaet "Digilær" for påmelding og samtykke.
 2. Foresatte og elever over 18 år får digital melding fra Altinn.
 3. Foresatt og elever over 18 år logger på Altinn, leser gjennom skjemaet og signerer.
 4. Digilær.no bekrefter mottak av påmelding til kommune/skoleeier. Øvrig informasjon kommer fra en av våre samarbeidsskoler.

Mer informasjon om Altinn - veiledning for påmelding og samtykke

5. Tilrettelegging lokalt

 

Kommune/skoleeier har ansvar for å legge til rette slik at eleven har tilgang til nødvendig utstyr, IKT-support og opplæring. 

 

Tekniske krav
 • Eleven må ha Feide-bruker for å gjennomføre refleksjonsoppgaven.
 • God og stabil bredbåndskapasitet er nødvendig.
 • En egen datamaskin (PC, MAC eller nettbrett) i egnet miljø.
 • Webkamera.
 • USB-hodetelefon med mikrofon (for nettbrett er det som oftest mini-jack som benyttes).
 • Oppdatert IKT-utstyr.
 • Datamaskinen skal være utstyrt med kontorstøtteprogramvare, nettleser og tilhørende programvare for tilbudet som eleven følger på Digilær.no. 

Ved å aktivisere vår maskintest vil du start en to-trinns sjekk av din maskin får å avdekke om maskinen oppfyller tekniske krav for bruk av Digilær.no. Første trinnet er en sjekk av nettleser, operativsystem og hardware. Trinn to er båndbreddetest til sanntidsundervisningen. 

 

Administrative krav

Databehandleravtale

En databehandleravtale er en avtale mellom kommune/skoleeier og Utdanningsdirektoratet for bruk av nettjenesten Digilær.no. Avtale finner dere på kunde.feide.no.

 

Samtykke 

Når kommune/skoleeier har fylt ut skjemaet på Altinn, vil elev/foresatte få beskjed om å logge inn på Altinn for å lese og signere samtykke. Eleven skal sammen med foresatte (når elev er under 18 år), lese igjennom og signere samtykkeerklæringen for å være elev på Digilær.no.

 

Test din maskin