Hopp til hovedinnhold

Slik gjør du det for tospråklig fagopplæring

Kommune/skoleeier må fatte et vedtak om rett til særskilt språkopplæring og søke om deltakelse på Fleksibel opplæring. Elever og foresatte for elever under 18 år må samtykke til undervisning på Digilær.no 

Image
Figur - slik gjør du det
1. Skolen søker om å delta i Fleksibel opplæring 

Kommunen/skoleeier må ha fattet et vedtak om at eleven har rett til særskilt språkopplæring og tospråklig fagopplæring. Hvis kommunen ikke har lykkes i å rekruttere tospråklig lærer, kan skolen søke om deltakelse i Fleksibel opplæring for sine elever. Søknaden vil bli behandlet av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Søknadsskjema og informasjon om tilbudet finner du her.

 

2. Skolen får tilbud om å delta 

 

Når kommune/skoleeier har fått tilbud om å delta skal

  • Kommune/skoleeier inngå avtale med Utdanningsdirektoratet for bruk av Digilær.no. Avtale med databehandleravtale lastes ned fra kunde.feide.no. Kommune/skoleeier sender signert avtale til post@udir.no.
  • Skolen åpne for Digilær.no i Feide-katalogen, det gjøres på kunde.feide.no.

 

3. Skolen informerer elever og foresatte om tilbudet 

 

  • Lærer avklarer elevens deltakelse og mulighet for digitalt samtykke via Altinn med eleven og foresatte.

  • Læreren sørger for å innhente nødvendige opplysninger fra eleven og foresatte for registrering i Altinn.

NB! For foresatte eller elever over 18 år som ikke har tilgang til Altinn, må samtykke innhentes lokalt i forkant av registrering i Altinn. Kommunen/skoleeier krysser i dette tilfellet av for at samtykke er innhentet lokalt i punkt 4. Lokalt samtykke oppbevares av kommune/skoleeier. Se NAFO sine informasjonssider for mer informasjon om dette. 

 

4. Påmelding, samtykke og bekreftelse via Altinn

 

  • Kommunen/skoleeier logger på Altinn. Der fyller de ut skjemaet «Digilær påmelding og samtykke» og sender det inn. Slik får du tilgang til å fylle ut skjemaet.

  • Altinn bekrefter at skjemaet er sendt inn, øvrig informasjon kommer fra NAFO.

  • Foresatte og elever over 18 år med fødselsnummer får deretter tilsendt samtykkeskjemaet for bruk av Digilær.no fra Altinn digitalt.

5. Tilrettelegging lokalt

 

Kommune/skoleeier er ansvarlig for å legge til rette for at eleven får tilgang til nødvendig utstyr, SAS/Feide konfigurasjon, støtte fra lokal lærer, IKT-support og opplæring.

 

Test din maskin