Hopp til hovedinnhold
Mestring og motivasjon med virtuell undervisning

Vi har snakket med elever på ungdomstrinnet om undervisning og fellesskap - på nett.
Tilbudet er en unik mulighet for motiverte elever å komme litt videre i matematikken, men også komme i forkant når de begynner på videregående.

Les mer
Fleksibel opplæring lever opp til namnet

- Det er mange måtar å gjera seg nytta av ressursane ut frå korleis deira årsplan og timeplan samsvarer med lokale planar. Eg tilrår skular å sjekka ut dette tilbodet. Det er mange gode ressursar i læringspakkane og samarbeidet med nettlærarane er godt.

Les mer
Elevene lærte matematikk på videregående nivå på ungdomstrinnet

Disse elevene lærte matematikk på videregående nivå på ungdomsskolen

Les mer
Har du ungdomsskoleelever som trenger større utfordringer i matematikk?

- Å investere i matematikk kan ikke hindre deg, og kunnskap er lett å bære på, sier Jørgen Aleksander Arnesen. Han tok 1T mens han gikk på ungdomsskolen gjennom Den virtuelle matematikkskolen, og anbefaler andre motiverte elever å gjøre det samme.

Undervisningsøktene i forsering matematikk 1T foregår i et virtuelt klasserom, med egen nettlærer.

Les mer
Hun gikk på ungdomsskolen, men tok matematikk på videregående-nivå

For noen holder det ikke bare med vanlig matematikk.

Helene Rosbach Kvalvaag har avsluttet sitt siste år som elev ved Atlanten ungdomsskole i Kristiansund. Sammen med tre andre elever har hun tatt en utfordring litt utenom det van­lige i skoleåret som nettopp er unnagjort.

Les mer
Lærer mer realfag med nettbasert tospråklig opplæring

Nyankomne elever med innvandrerbakgrunn lærer mer i matematikk og naturfag når de får nettbasert tospråklig opplæring, viser et prøveprosjekt. Lærerne underviser på somali, arabisk og tigrinja.

Les mer
Lär av Norges fjärrundervisning

Lär av Norges fjärrundervisning skriver Pedagogiska Magasinet.

Les mer
Tospråkling undervisning på nett

Fra Utdanningsnytt.no "Nyankomne elever med innvandrerbakgrunn lærer mer i matematikk og naturfag når de får nettbasert tospråklig opplæring, viser et prøveprosjekt. Lærerne underviser på somali, arabisk og tigrinja."

Les mer