Hopp til hovedinnhold

Forsering matematikk 1T

Dette er forsering matematikk 1T

Matematikk 1T er den teoretiske varianten av matematikk første året på videregående skole. Faget er en viktig del av grunnlaget for videre studier i matematikk og realfag, samt yrker som krever god matematikkfaglig forståelse. 1T er et tilbud for elever på ungdomstrinnet som har behov for større utfordringer i matematikkfaget. Hos Digilær.no får eleven mulighet til å forsere faget mens de fortsatt går på ungdomsskolen. Undervisningen foregår på nett slik at en kan være elev i 1T uavhengig av hvor en bor. Det er viktig at lærer er med og vurderer om dette kan være et passende tilbud for eleven.For skoleåret 2021-2022 vil undervisningen gis av Nettskolen i Nordland og Nettskolen Vestfold.

 

Er eleven motivert?

Vi har laget en obligatorisk refleksjonsoppgave som kan hjelpe eleven til å finne ut om han/hun har tilstrekkelig med motivasjon, tid og engasjement for å starte med faget 1T. Eleven får en rekke påstander og spørsmål som det skal tas stilling til. Helt til slutt får eleven en tilbakemelding i forhold til svarene som er gitt. Det er viktig at eleven snakker med faglærer og foresatte før avgjørelsen om påmelding tas. Oppgaven krever Feide innlogging og registrering av kode.

 

Omdisponering av timer

Det er mulig å omdisponere timene til valgfag/programfag på ungdomstrinnet, eller bruke 60% av timene i faget utdanningsvalg for å ta teoretisk matematikk 1T. Det er den lokale ungdomsskolen som avgjør om eleven(e) kan benytte denne muligheten.

 

Timeplan

For skoleåret 2021-2022 er det satt opp undervisning etter denne planen:
 

Timeplan 1T 2020-2021
Påmelding steg for steg

Slik gjør du det for å melde elev på matematikk 1T

Påmelding til skoleåret 2021-2022 åpner 10.mars.

Hvor vanskelig er 1T?

Forsering teoretisk matematikk 1T er et tilbud for høytpresterende ungdomsskoleelever eller elever med stort læringspotensiale som ønsker faglige utfordringer ut over matematikken i ungdomsskolen. 1T oppleves av de fleste elever som utfordrende. Det faglige nivået og tempoet er høyere enn det en er vant med fra ungdomsskolen. Vår erfaring er at en bør ha karakteren 6 (eller en sterk 5er) i standpunkt, og at eleven kan befinne seg på dette nivået uten alt for store anstrengelser. I tillegg må eleven være selvstendig og motivert for å jobbe en del på egenhånd med matematikk. Det er en fordel om eleven har noen timer ekstra ledig hver uke.

Vi anbefaler å sette av minst 4 (klokke-) timer per uke: To timer til arbeid med leksjoner og oppgaver, og to timer til sanntidsundervisningen. Det er viktig å huske at forsering teoretisk matematikk 1T er et omfattende og krevende fag som kommer i tillegg til de andre fagene på ungdomsskolen. Det vil derfor være en stor fordel om en allerede har nådd kompetansemålene for matematikk på ungdomstrinnet før en begynner med 1T. 

Eksamen

Elever som er meldt opp til teoretisk matematikk 1T skal være med i eksamenstrekket både når det gjelder skriftlig og muntlig eksamen i faget. Det er nettskolene, det vil si Nettskolen i Nordland og Nettskolen Vestfold, som har ansvaret for å gjennomføre trekket. Skriftlig eksamen skal gjennomføres på en videregående skole i elevens fylke. Det er nettskolene som oppretter et samarbeid med en aktuell videregående skole i nærheten av elevens skole.
 

All informasjon vedrørende eksamen (for aktuelle elever som trekkes ut), vil komme fra nettskolen eleven er tilknyttet, samt den videregående skolen hvor eksamen skal gjennomføres. Det eneste deres ungdomsskole må gjøre, er å sørge for at elevene som trekkes ut, er tilgjengelig for å motta all nødvendig informasjon. I tillegg er det fint om ungdomsskolen kan bistå med kontakt mellom elev, ungdomsskole og den videregående skolen hvor eleven skal gjennomføre eksamen. Det kan for eksempel gjelde praktiske ting som skyss, bruk av PC og lignende.

 

Det vil komme mer spesifikk og utfyllende informasjon rundt eksamensavvikling når det nærmer seg eksamensgjennomføring.

Videre forsering?

Hvis eleven har fått standpunkt i teoretisk matematikk 1T kan videre matematikkfag forseres. Mange videregående skoler tilbyr videre forsering for elever som er ferdige med 1T. Det finnes også nettskoler som tilbyr videre forsering. Eleven kan også velge å ta faget på nytt for eksempel for å forbedre karakteren.

 

For flere opplysninger kan Utdanningsdirektoratets regelverkstolking leses her.

Erfaringer

I teoretisk matematikk 1T er vi opptatt av om kvaliteten på undervisningen er god, og at elevene som deltar får en god og tilpasset opplæring. Det er gjennomført flere evalueringer av prosjektet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har fulgt prosjektet over lang tid og levert to rapporter. Du kan lese dem nedenfor. Vi har også flere egne interne evalueringer, senest en for skoleåret 2016-2017.

 

Her ser vi at elevene gir høy score til leksjonene de jobber med på egenhånd:

Image
Elever fornøyd 1T

 

 

 

 

 

 

 

 

Som du ser av diagrammet nedenfor er det store flertallet av elevene godt fornøyd med timene de har med nettlærerne sine:

 

Image
Elever fornøyd 1T bilde 2

 

 
 
 
 
 
 
 
Evalueringsrapporter fra Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning

NIFUs evalueringsrapport for skoleåret 2013-2014

NIFUs evalueringsrapport for skoleåret 2016-2017

1T i media 

Det har stått mye om DVM-1T i landets aviser. I tillegg har prosjektet vært omtalt i NRK og på andre TV-stasjoner. Her kan du se og høre litt om hva andre syntes om å forsere matematikkfaget. 


Felles for oppslagene er at elevene syntes at faget er utfordrende, undervisningen fungerer overraskende bra og at de har gode lærere.

Digilær.no i media