Hopp til hovedinnhold

SAS/Feide konfigurasjon

For at en elev/lærer i FO skal komme på riktig tilbud/gruppe i Digilær må hun være registrert på et fag eller en gruppe i skolens administrative system (SAS) som Digilær kjenner igjen. 

Dersom skolen ikke har SAS som er koblet til Feide må dere ta kontakt med digilaer@udir.no.

 

Fag-/gruppenavn 

Digilær bruker navnet på faget eller navnet på gruppen til å logge eleven/læreren inn på riktig tilbud. Navnet må være et av følgende: 

  • Digilaer NAFO FO Arabisk
  • Digilaer NAFO FO Somali
  • Digilaer NAFO FO Tigrinja

 

IST-skole

 

Eksemplene nedenfor er hentet fra brukerveiledningen for IST-skole: https://docplayer.me/36972692-Ist-skoleadministrasjon-brukermanual-for-lokaladministrator-sist-endret.html

Skolen kan velge å opprette en gruppe for Digilær på et eller flere eksisterende fag for eleven. Dette står beskrevet i brukermanualen på side 37 og 38.

Skolen kan opprette et eget fag i stedet for gruppe for Digilær. På side 27 i det dokumentet står det hvordan "Sentraladministrator (kommunenivå) oppretter en sentral fag-og timefordeling som arves ned til hver skole."

Skolene melder så elevene inn i disse fagene slik beskrevet på side 34.

Image
Fag- og timefordeling

 

Visma Flyt

Utdrag fra "Brukerhåndbok Visma Velferd Voksenopplæring":

 

 

Eksempler fra andre systemer

 

Vi jobber med å få på plass eksempler fra andre SAS.