Hopp til hovedinnhold

Tospråklig opplæring i fag - steg for steg

Kommune/skoleeier må fatte et vedtak om rett til særskilt språkopplæring og søke om deltakelse på Fleksibel opplæring. Elever og foresatte for elever under 18 år må samtykke til undervisning på Digilær.no 

Image
Slik gjør du det påmelding
1. Kriterier for deltakelse
  • Elever i grunnskolen og videregående opplæring skal ha vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven (jf. §3-6 eller 6-5 (gjelder fra 01.08.24)). 
  • For voksenopplæring kan Fleksibel opplæring være et ledd i den språklige tilretteleggingen og den tilpassede opplæringen for deltakere som har behov for dette (jf. §9-18 og §3-6 (gjelder fra 01.08.24)). 
  • Skolen/skoleeier må ha forsøkt å få tak i tospråklige lærere i ett eller flere av språkene arabisk, somali, tigrinja eller ukrainsk. Skolen kan bare melde på elever i de språkene der de ikke har tospråklige lærere. 
  • Skolen må ha FEIDE-tilgang. 
  • Skolen må sørge for at alle elevene har tilgang til hver sin datamaskin eller nettbrett med kamera og hodetelefoner med mikrofon. Dette må være på plass til skolestart. 
  • Skolene må kjøre maskintest på elevenes digitale enheter gjennom nettverket elevene bruker, samt teste at maskinen kan kjøre programmet for videoundervisning, for å sjekke om de oppfyller minstekravene for deltakelse i sanntidsundervisning.
2. Feide og databehandleravtale 

For å delta må skoleeier

3. Fyll ut søknadsskjema


Lenker til søknadsskjemaer ligger på NAFO sine sider om Fleksibel opplæring

4. Registrer elevene i Altinn

Deltakelse i nettundervisning i Digilær krever samtykke. Om eleven er under 18 år, er det foresatte som samtykker. Samtykket gis gjennom Altinn. I den samme prosessen registreres også fakturaopplysninger.  
 

En representant med rett til å representere skolen må logge inn i Altinn og fylle ut skjemaet "Digilær -registrering". Les hvordan du går frem for å få rettigheter til å fylle ut skjemaet. Altinn bekrefter at skjemaet er sendt inn. Foresatte og elever over 18 år med fødselsnummer får etter registrering tilsendt samtykkeskjemaet til signering digitalt. 
 

Om elever og foresatte ikke har tilgang til Altinn, må representanten markere for "Lokalt samtykke" i skjemaet. NAFO sender norsk og oversatt samtykkeskjema til skolene når plass er bekreftet. Skolen tar ansvar for å innhente og arkivere samtykkene. 

Frist for å innhente samtykke og registrere fakturaopplysninger er ved skolestart. 

5. Registrer lisens

NAFO sender lisens etter inntak. Hvordan lisens registreres, er beskrevet på egen side. 

Test din maskin