Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto Digilær.no
Mestring og motivasjon med matematikk

Vi har snakket med elever på ungdomstrinnet om undervisning og fellesskap - på nett. Tilbudet er en unik mulighet for motiverte elever å forsere i matematikk, men også som forberedelse til skolegang på videregående.

Les mer
Bilde til FO
Fleksibel tospråklig opplæring i matematikk og naturfag

Elever på 8.-10.trinn, som har rett på tospråklig opplæring, kan få tilbud om undervisning i matematikk og naturfag i språkene arabisk, tigrinja og somali.

Les mer
Illustrasjonsfoto Digilær.no
Mestring og motivasjon med virtuell undervisning

Vi har snakket med elever på ungdomstrinnet om undervisning og fellesskap - på nett. Tilbudet er en unik mulighet for motiverte elever å forsere i matematikk, men også som forberedelse til skolegang på videregående.

Les mer
Kvenenes flagg eller «kvenflagget» er designet av Bengt Johansson-Kyrö
Retten til å lære kvensk eller finsk i grunnskolen

Retten til å lære kvensk eller finsk i grunnskolen for elever med kvensk og norskfinsk bakgrunn bør bli individuell og gjelde hele landet. Av fire alternativer er det alternativet som gir flest positive konsekvenser, er Utdanningsdirektoratets vurdering.

Les mer
Elever fleksibel opplæring
Hederlig omtale i prestisjefull kåring

Matematikklærerne i Fleksibel opplæring fikk hederlig omtale under utdelingen av Holmboeprisen 2021!

Les mer
Elever fleksibel opplæring
Fleksibel opplæring lever opp til namnet

- Det er mange måtar å gjera seg nytta av ressursane ut frå korleis deira årsplan og timeplan samsvarer med lokale planar. Eg tilrår skular å sjekka ut dette tilbodet. Det er mange gode ressursar i læringspakkane og samarbeidet med nettlærarane er godt.

Les mer
Elever 1T Nordland
Elevene lærte matematikk på videregående nivå på ungdomstrinnet

Disse elevene lærte matematikk på videregående nivå på ungdomsskolen

Les mer
Jørgen Aleksander
Har du ungdomsskoleelever som trenger større utfordringer i matematikk?

- Å investere i matematikk kan ikke hindre deg, og kunnskap er lett å bære på, sier Jørgen Aleksander Arnesen. Han tok 1T mens han gikk på ungdomsskolen gjennom Den virtuelle matematikkskolen, og anbefaler andre motiverte elever å gjøre det samme.

Undervisningsøktene i forsering matematikk 1T foregår i et virtuelt klasserom, med egen nettlærer.

Les mer
DVM elev
Hun gikk på ungdomsskolen, men tok matematikk på videregående-nivå

For noen holder det ikke bare med vanlig matematikk.

Helene Rosbach Kvalvaag har avsluttet sitt siste år som elev ved Atlanten ungdomsskole i Kristiansund. Sammen med tre andre elever har hun tatt en utfordring litt utenom det van­lige i skoleåret som nettopp er unnagjort.

Les mer
1T
Lærer mer realfag med nettbasert tospråklig opplæring

Nyankomne elever med innvandrerbakgrunn lærer mer i matematikk og naturfag når de får nettbasert tospråklig opplæring, viser et prøveprosjekt. Lærerne underviser på somali, arabisk og tigrinja.

Les mer
John fra NAfO
Tospråkling undervisning på nett

Fra Utdanningsnytt.no "Nyankomne elever med innvandrerbakgrunn lærer mer i matematikk og naturfag når de får nettbasert tospråklig opplæring, viser et prøveprosjekt. Lærerne underviser på somali, arabisk og tigrinja."

Les mer