Hopp til hovedinnhold

Mestring og motivasjon med virtuell undervisning

Vi har snakket med elever på ungdomstrinnet om undervisning og fellesskap - på nett. Tilbudet er en unik mulighet for motiverte elever å forsere i matematikk, men også som forberedelse til skolegang på videregående.

To elever som sitter ved hver sin PC i klasseromet får veiledning av en lærer
Image
Elev 1T 2021

–  Jeg anbefaler andre å delta! Hele opplegget har vært en utrolig mulighet og læreren min har vært ekstremt flink på å veilede og lære bort faget så jeg har bare positive ting å si om programmet. Jeg har lært utrolig mye! Det sier Henrik Bakke Tuastad om “forsering teoretisk matematikk 1T”, et opplæringstilbud på nett for ungdomsskoleelever som ønsker større utfordringer i matematikk.

 

Tenkt deg godt om – men meld deg på!

Jeg tok matematikk 1T mens jeg gikk i 10-klasse, samtidig som jeg hadde matematikk for 10.trinn, sier Henrik.

Han forteller at du som melder deg på, må ha god motivasjon til å arbeide selvstendig og ha god kontroll på matematikken fra ungdomsskolen. Det er opp til deg selv hvor mye du vil engasjere deg i læringen og innsatsen du legger i arbeidet.


–  Mot slutten av skoleåret steg vanskelighetsgraden for meg, men første halvåret var det passe utfordrende. Det er nok utfordring her til at det ikke blir kjedelig, og ikke så høyt nivå at det blir umulig å gjennomføre.
 

Kommer i forkant

På skolen jeg skal begynne på til høsten, tilbyr de R1-matte for elever som har allerede har tatt 1T, slik jeg har. Det gjør at jeg vil ha et mindre programfag på videregående, og derfor kan jeg kan legge mer tid og arbeid i andre fag i 3.klasse, sier Henrik og legger til:

  Jeg vil si at dette tilbudet er en fantastisk mulighet! Man lærer utrolig mye, og lærestilen er helt ulik det vi kjente fra grunnskolen. Og hvis det skulle vise seg at arbeidet blir for krevende, kan man uansett ta 1T opp igjen i 1.klasse på videregående - med et godt forsprang i pensumet.

Elevene som deltar, deler interesse og engasjement for matematikk, og de får et likeverdig tilbud på sitt faglige nivå, uavhengig av hvilke ressurser og muligheter som finnes lokalt. 

 

Faglærer og rektor oppfordret til å delta

Maria Ezri Feness Berger har også akkurat gjennomført 1T-tilbudet gjennom digilær.no. Hun fikk tilbudet anbefalt, sammen med andre motiverte elever, av sin faglærer, og videre hadde de et eget møte med rektor for mer informasjon.  Også hun oppfordrer andre elever til å søke og delta:

–  Ja, jeg anbefaler virkelig alle som synes matematikk er spennende, og som får femmere og seksere i faget til å delta! Dette er en fin måte å få ekstra utfordringer på, og virkelig brukt potensialet sitt, sier Maria og legger til:

Man må være forberedt på å jobbe mye selvstendig, ettersom dette er et digitalt tilbud. Det er viktig at man er klar for å ta initiativ selv, og virkelig har lyst til å lære. For meg var det en stor overgang fra å være den i klassen som kanskje tok ting raskest, til å være en del av en klasse med kun gode og motiverte elever. Det har vært utfordrende, men veldig lærerikt.

 

Engasjerte lærere

Image
Endre Madsbu

– Du trenger ikke nødvendigvis være en sekserelev fra før, men være nysgjerrig på hva det vil si å ta faget et lite skritt nærmere

det teoretiske verktøyet matematikk, ikke bare hverdagsmatematikken. Og det er spennende, sier en av nettlærerne, Endre Madsbu. Han legger til:

– Vi trenger å samarbeide med skolene for å avvikle prøver og hjelpe elevene i oppstarten. Det kan også være mye å hente for de lokale ungdomsskolelærerne, hvis de engasjerer seg i stoffet eleven skal gjennom.

 

Likt tilbud, uansett bosted

Elevene deler interesse og engasjement for matematikk, og de får et likeverdig tilbud på sitt faglige nivå, uavhengig av hvilke ressurser og muligheter som finnes lokalt.  
–  Det er så viktig å få møte andre med felles interesser! I tilbudet forsering matematikk 1T møter de andre med samme engasjement som seg selv for matematikk. Her kan de blomstre og utfolde seg selv sammen med andre, sier Julie-Kathrine Skoglund seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet. Hun jobber med 1T-tibudet og digilær.no, og har bakgrunn fra grunnskolen som matematikklærer. 

–  Å kunne ta fag på videregående nivå mens en fortsatt er elev i grunnskolen, er ett av tilbudene i  digilær.no. Også elever med spesielle behov kan få en bedre opplæring enn de ellers ville fått gjennom virtuell, tilpasset undervisning.

Elever som har gjennomført forseringen, har flere muligheter når de begynner på videregående. Noen tar faget på nytt, med en solid grunnkunnskap mens andre fortsetter å forsere videre i faget.