Hopp til hovedinnhold

Slik gjør du det for tospråklig fagopplæring

Kommune/skoleeier må fatte et vedtak om rett til særskilt språkopplæring og søke om deltakelse på Fleksibel opplæring. Elever og foresatte for elever under 18 år må samtykke til undervisning på Digilær.no 

Image
Slik gjør du det påmelding
1. Skolen søker om å delta i Fleksibel opplæring (søknadsfrist 30.april)

Kommunen/skoleeier må ha fattet et vedtak om at eleven har rett til særskilt språkopplæring og tospråklig fagopplæring. Hvis kommunen ikke har lykkes i å rekruttere tospråklig lærer, kan skolen søke om deltakelse i Fleksibel opplæring for sine elever. Søknaden vil bli behandlet av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).


Gå til digitalt søknadsskjema for Fleksibel opplæring hos NAFO.


På NAFO's hjemmesider finner du mer informasjon om bakgrunnen for prosjektet. 

2. Krav når skolen får tilbud om å delta 

Når skoleeier har fått tilbud om å delta må skoleeier/skoleleder innen 14 dager: 
 

3. Skolen informerer elever og foresatte om tilbudet 

Det er viktig at foresatte blir informert hva deltakelse i FO innebærer.  Å delta i nettundervisning i Digilær krever samtykke fra foresatte når eleven er under 18 år. Samtykke hentes via Altinn. 
 

  • Skolen må avklare elevens deltakelse og mulighet for digitalt samtykke via Altinn med eleven og foresatte.
4. Registrering, samtykke og bekreftelse via Altinn

Altinn brukes både til påmelding av elever, samtykke og registrering av betalingsopplysninger.  

 

  • Logg inn på Altinn og fyll ut skjemaet «Digilær påmelding og samtykke» og send det inn. For elever/foresatte som ikke har tilgang til Altinn, må det markeres for “Lokalt samtykke”. Skolen tar ansvar for å innhente og oppbevare dette.  
  • Foresatte og elever over 18 år med fødselsnummer får deretter tilsendt samtykkeskjemaet for bruk av Digilær.no fra Altinn digitalt. 
  • Altinn bekrefter at skjemaet er sendt inn, øvrig informasjon kommer fra NAFO.  
5. Tilrettelegging lokalt

 

  • Innen skolestart i Fleksibel opplæring må elevene og lærerne (kontaktlærer, faglærer og/eller andre lærere som følger opp eleven) være lagt til fag/gruppe i SAS-et som ble opprettet under punkt 2.  
  • Elevene trenger tilgang til datamaskin med kamera og headset.  
  • Elevene må ha støtte fra lokal lærer, IKT-support og få nødvendig opplæring.  

Test din maskin