Hopp til hovedinnhold

Nye tilbud

Digilær.no er klargjort for utprøving og etablering av nye tilbud for grunnopplæringen. Nye tilbud må forholde seg til etablert regelverk for nettbasert undervisning.

 

Har du en idé, læringsmateriell eller et behov som ikke er dekt - send en mail til digilaer@udir.no så tar vi kontakt.

Pilot: Kvensk og finsk på digilær.no

Utdanningsdirektoratet igangsatte et pilotprosjekt høsten 2020 for å vurdere om digilær.no kan brukes som en digital plattform for nettundervisning i kvensk og finsk. Piloten ble presentert for lærere i kvensk og finsk under et webinar arrangert av Statsforvalteren i Troms og Finnmark november 2020. Dette medførte at en ønsket å skalere opp prosjektet ved å engasjere flere i arbeidet med å utvikle læringsinnhold. Det pågår nå en pilot 2 i språkene kvens og finsk som skal presenteres høsten 2021. 

Pilot: Samisk på digilær.no

Det er etablert et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet og Sørsamisk kunnskapspark for å utvikle en pilot. Piloten skal vise hvordan digilær.no kan være et digitalt bidrag til språkopplæring i de tre språkene lule-, sør- og nordsamisk. 

Les mer om Sørsamisk kunnskapspark her.