Hopp til hovedinnhold

Fleksibel tospråklig opplæring i matematikk og naturfag

Elever på 8.-10.trinn, som har rett på tospråklig opplæring, kan få tilbud om undervisning i matematikk og naturfag i språkene arabisk, tigrinja og somali.

Bilde til FO

Som rektor setter jeg stor pris på muligheten til å kunne delta i et slikt tilbud. Som skole i periferien har vi få muligheter til å knytte til oss lærere med spesialkompetanse i ulike morsmål. Det at vi kan tilby en nettbasert løsning, assistert av våre ansatte, beriker tilbudet til de aktuelle elevene på en svært god måte. Tilbudet setter oss i stand til å tilby en mer variert skolehverdag med mer tilpassa undervisning, sier Øystein Myksvoll Lande på Hvaler barne- og ungdomsskole.  

Elever på 8.-10. trinn, som har rett på tospråklig opplæring, kan få tilbud om undervisning i matematikk og naturfag i språkene arabisk, tigrinja og somali. Tilbudet passer for elever i ordinær opplæring, i innføringstilbud eller i kombinasjonsklasser og som går enten på ungdomstrinnet, i videregående eller i voksenopplæringen. 


Fleksibelt tilbud  

–  Skoler som ikke har tilgang på tospråklige lærere nyter godt av dette tilbudet. Vi har elever som ikke kan særlig mye norsk enda, men gjennom denne ordningen kan de følge undervisning likevel. Og de gleder seg til undervisningen, sier lærer Andreas Brynjeng Sandvik ved Hvaler barne- og ungdomsskole. 

–  Opplegget er fleksibelt, og jeg som lærer kan bestille flere timer til elevene. Dessuten hjelper Digilær oss lærerne til oppfølgingen av eleven, en støtte som kommer godt med i en hektisk hverdag. 

–  Som lærer kan jeg bestemme hva som blir gjort i de forskjellige undervisningstimene jeg bestiller, og de faste timene i uka går etter årsplanen til Digilær, forklarer Brynjeng Sandvik.  

Les mer om tilbudet.