Hopp til hovedinnhold
Fleksibel opplæring

Tospråklig opplæring i fag

Fleksibel opplæring tilbyr tospråklig opplæring i grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk, samt matematikk med støtte på ukrainsk. I tillegg tilbyr Fleksibel opplæring tospråklig opplæring i matematikk, naturfag og engelsk med støtte på språkene arabisk, tigrinja og somali. 

Fleksibel opplæring er for elever som har rett til særskilt språkopplæring og har behov for tospråklig opplæring i fag. Tilbudet retter seg hovedsaklig mot elever i grunnskole og videregående opplæring med kort botid i Norge. Noen av tilbudene egner seg også for deltakere i forberedende opplæring for voksne (FOV). 

Tilbudet er ment som et supplement til den ordinære undervisningen, og er en ordning for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklig lærer. 

Les mer om Fleksibel opplæring på NAFO sin hjemmeside. 

Les mer om prosessen for å melde elever på tospråklig opplæring i fag.