Hopp til hovedinnhold
Fleksibel opplæring

Tospråklig fagopplæring

Fleksibel opplæring tilbyr tospråklig fagopplæring i norsk på to nivåer og matematikk med støtte i ukrainsk. I tillegg tilbyr Fleksibel opplæring i matematikk, naturfag og engelsk med støtte i språkene arabisk, tigrinja og somali. 

Fleksibel opplæring er for elever som har rett til særskilt språkopplæring og har behov for tospråklig fagopplæring. Tilbudet retter seg mot elever i ordinær opplæring, i innføringstilbud eller kombinasjonsklasser. Noen av NAFO sine tilbud kan også egne seg for deltakere i voksenopplæring. 

Tilbudet er ment som et supplement til den ordinære undervisningen, og er en ordning for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklig lærer. 

Les mer om Fleksibel opplæring på NAFO sin hjemmeside. 

Les mer om prosessen for å melde elever på tospråklig fagopplæring.