Hopp til hovedinnhold

Har du elever på ungdomsskolen som trenger ekstra utfordringer i matematikk?

Vi har snakket med elever på ungdomstrinnet om undervisning og fellesskap - på nett. Tilbudet er en unik mulighet for motiverte elever å forsere i matematikk, men også som forberedelse til skolegang på videregående.

Elever ungdomstrinn

På Digilær.no tilbys en spennende mulighet for ungdomsskoleelever som ønsker større utfordringer i matematikk. Elevene får muligheten til å delta i et læringsfellesskap med andre elever, noe som ikke bare bidrar til å styrke deres faglige kompetanse, men også til å bygge en sterkere forbindelse til faget og til medelever.   

– Jeg hørte med skolen jeg går på om det var mulig å forsere 1T-matte. Skolen fant fram til dette tilbudet, og sammen deltok vi på informasjonsmøte i fjor vår. Jeg anbefaler alle som er glade i matte, og som syns at matten i sin klasse fort blir kjedelig eller lett, å delta i dette tilbudet, sier Emil Nergård.   

Emil er elev på Den Norske Skolen Gran Canaria, og deltar i 1T-tilbudet hos Digilær.no. Han understreker viktigheten av å være motivert og interessert i matematikk for å lykkes.   

  

Tenk deg om, men meld deg på!    

– Før du melder deg på, burde du tenke på at 1T er et travelt fag og at du må sette av en del timer hver uke til å

Image
Portrettbilde av 1t-elev Emil

jobbe med faget.    

Emil beskriver undervisningen som grundig og godt strukturert. Han peker også på viktigheten av selvstendig arbeid i forseringsprosessen.   

– Leksjonene er godt laget og man har alltid mulighet til å få hjelp hvis det er noe man ikke forstår.    

For Emil er denne muligheten ikke bare et skritt mot å styrke sin matematiske kompetanse, men også et strategisk valg med tanke på videregående skole.   

– Jeg skal ta studiespesialiserende til neste år, og tenker å bruke de fritimene jeg da får, til å fokusere på andre fag. Jeg håper at det kan gi en rolig og fin start på videregående, sier han.   
 

Fin måte å utfordre seg selv  

I tilbudet forsering teoretisk matematikk 1T møter elevene andre med samme engasjement som seg selv for matematikk. Astri Hegrum går i 10.klasse, men tar allerede 1T på videregående nivå.   

Image
Portrett av 1t-eleven Astri

- Å ta 1T på ungdomsskolen er en fin måte å utfordre seg selv på hvis man føler at man er god i matte og har overskudd til å legge inn ekstra timer med skolearbeid i uken, sier Hegrum.  

Astri forteller at elevene skal gjennom mye stoff, selvstendig.  

- Jeg snakket mye med skolen min i forkant og i starten av skoleåret for å få tilrettelagt timene mine, slik at jeg kunne bruke timer på skolen til å jobbe med faget, og for meg har det fungert veldig bra. Det anbefaler jeg andre elever å gjøre også!, sier hun, og legger til:  

- Vi har flinke lærere som jeg har fått god kontakt med. Jeg oppfordrer andre til å si ifra når det er noe de ikke forstår.   

Lærere som vurderer å melde på elever til dette tilbudet, bør vurdere om eleven er motiverte og interessert i matematikk, allerede har nådd et nivå i matematikk som tilsvarer 10. trinn i grunnskolen, og om hen trenger større utfordringer enn det vanlige matematikkfaget på ungdomsskolen kan tilby. Det er også viktig at læreren på skolen følger opp eleven som deltar i 1T, slik at det blir en god sammenheng mellom den vanlige opplæringen på skolen og det eleven lærer i 1T. 
 

Kunnskap og samhørighet, uansett hvor elevene befinner seg  

Image
Portrettbilde av 1t-lærer Hanne

Hanne Jovison er adjunkt med tilleggsutdanning, og jobber som nettlærer for Digilær. Hun leder elever gjennom matematikken, uavhengig av hvor de befinner seg geografisk.  

– Jeg har elever spredt over hele Norge - og på Gran Canaria. Selv bor jeg i Spania! Det har ingenting å si hvor elevene sitter. Det er flott at alle kan dra nytte av tilbudet, spesielt de som elsker matematikk og ønsker å dykke dypere inn i faget sammen med andre, sier Jovison.  

Elevene hun underviser, bruker omvendt undervisning - de ser filmer og leksjoner før vi møtes digitalt, og i etterkant stiller de spørsmål til nettlærerne sine.  

–  I år er det mange av elevene som går på samme skole, så de sitter ofte sammen med hverandre i løpet av dagen, og så kommer spørsmålene til meg etterpå, sier Jovison.  
 

Elever med stort læringspotensiale 

I tilbudet forsering teoretisk matematikk 1T møter elevene andre med samme engasjement som seg selv for matematikk.  

–  En av de mest verdifulle aspektene ved denne nettundervisningen, er muligheten for elever å jobbe i makkergrupper. Dette gir dem ikke bare muligheten til å løse oppgaver sammen og stille spørsmål til både lærere og medelever, men det gir også en følelse av fellesskap og støtte som er avgjørende for læring.   

1T-tilbudet er en fin mulighet for motiverte elever til å forsere i matematikk - på sitt nivå.  De lærer seg også gode arbeidsvaner, som de tar med seg videre i utdanningsløpet.   

– Vi driver med tilpasset opplæring, med differensiering av oppgaver og vi strukturerer timene ut ifra elevenes nivå.   

Elevene som deltar, deler interesse og engasjement for matematikk, og de får et likeverdig tilbud på sitt faglige nivå, uavhengig av hvilke ressurser og muligheter som finnes lokalt.  

På denne siden finner du mer informasjon om påmelding til dette tilbudet >>