Hopp til hovedinnhold

Påmelding forsering matematikk 1T

Lærer vurderer om forsering i teoretisk matematikk 1T vil være et riktig tiltak for eleven. Det er en forutsetning at elevene gjennomfører refleksjonsoppgaven i punkt tre og at skoleeier tilrettelegger lokalt for opptak.

Image
Slik gjør du det påmelding
1. Passer tilbudet til eleven og skolen?  

Faget 1T er den mest utfordrende varianten av matematikk en kan ta første året på videregående skole. Hos digilær.no får en mulighet til å ta 1T mens en fortsatt er elev på ungdomsskolen.

 

Dersom eleven ønsker å begynne med 1T allerede nå, er det viktig at eleven har gode forkunnskaper og at han/hun er skikkelig motivert. Det vil være en stor fordel om eleven har nådd kompetansemålene for matematikk på ungdomstrinnet før en starter med 1T. Undervisningen i teoretisk matematikk 1T foregår på nett, slik at en kan være elev i 1T uavhengig av hvor en bor. 

 

Les mer på udir.no:

Enkeltvedtak

For at en elev skal kunne delta i 1T, må det gjøres et enkeltvedtak i henhold til §1-15 i forskrift til opplæringsloven. Vedtaket gir elever muligheten å følge faget på videregående skole. Det er skoleeier som fatter enkeltvedtaket, som også må godkjennes av elevens foreldre. Deretter vil eleven bli tatt opp som elev i 1T ved en av våre videregående skoler, nettskolen i Nordland eller nettskolen Vestfold.

 

Hjelp til enkeltvedtak:


Har kommune/skoleeier ressurser til oppfølging?
Lokal oppfølging av 1T-elever er viktig for godt resultat. Derfor må lokal skole sikre tilgang til utstyr og IKT-support, og at eleven har en lærer som kan støtte underveis i skoleåret. Timeplanen må også tilrettelegges slik slik at den tar hensyn til øvrig undervisning. 

2. Åpne for Digilær.no

Kommunen/skoleeier ved Feide-administrator inngår avtale med Utdanningsdirektoratet for bruk av digilær.no. Databehandleravtale lastes ned fra kunde.feide.no. Signert avtale sendes til post@udir.no.

Databehandleravtalen signeres digitalt hos Udir 

Kommunen/skoleeier ved Feide-administrator åpner for Feide-pålogging til digilær.no på kunde.feide.no.


Feide-administrator for din kommune/skoleeier finner du på https://www.feide.no/brukerstotte

3. Motivasjon og timeplan

Motivasjon

Eleven må gjennomføre en obligatorisk refleksjonsoppgave for å finne ut om han eller hun har tilstrekkelig med motivasjon, tid og engasjement til å starte med faget 1T. Det er viktig at eleven snakker med faglærer og foreldre før avgjørelsen om påmelding tas. Refleksjonsoppgaven krever Feide-pålogging og aktivering av lisensnøkkel.

Utkast til brev/epost som sendes til eleven får eleven informasjon som er nødvendig for å gjennomføre refleksjonsoppgaven. 

Timeplan 
For skoleåret 2023-2024 kan elevene velge undervisningstidspunkt etter planen under. Elever som melder seg på først, vil få prioritet ut fra ønsket undervisningstidspunkt. Påmeldingen for skoleåret 2024-2025 åpner 20.mars.  
 

Image
Timeplan 1T 2020-2021

 

  4. Påmelding, samtykke og bekreftelse via Altinn

  Påmelding til neste skoleår åpner 20.mars 2024. 

  Altinn brukes både til påmelding av elever, samtykke og registrering av betalingsopplysninger. Det er kun skoleeiers representant på Altinn som kan fylle ut påmeldingsskjemaet.

  1. Skoleeier logger på Altinn og fyller ut skjemaet "Digilær" .
  2. Foreldre eller elever over 18 år får digital melding fra Altinn.
  3. Foreldre eller elever over 18 år logger inn i Altinn, leser samtykke/personvernerklæringen og signerer samtykke.
  4. Altinn bekrefter at skjemaet er sendt inn. Øvrig informasjon kommer fra en av våre innholdsleverandører.

  Mer informasjon om Altinn - veiledning for påmelding og samtykke
   

  Hva koster tilbudet?
  For tilbudet teoretisk matematikk 1T skal kommune/skoleeier dekke en egenandel per elev som skolen melder på. Skolens kontaktperson må derfor avklare kostnaden med skolens ledelse før påmelding. Egenandelen er et engangsbeløp som ikke tilbakeføres dersom eleven slutter underveis i skoleåret.

  For skoleåret 2024-2025 er egenandelen satt til:
  Early bird fra 20.03-17.04: 1600 kr
  Vanlig pris fra 18.04-21.06: 2600 kr

  5. Tilrettelegging lokalt

  Kommune/skoleeier har ansvar for å legge til rette slik at eleven har tilgang til nødvendig utstyr, IKT-support og opplæring. 


  Tekniske krav
  • Eleven må ha Feide-bruker for å gjennomføre refleksjonsoppgaven.
  • God og stabil bredbåndskapasitet er nødvendig.
  • En egen datamaskin (PC, MAC eller nettbrett) i egnet miljø.
  • Webkamera.
  • USB-hodetelefon med mikrofon (for nettbrett er det som oftest mini-jack som benyttes).
  • Oppdatert IKT-utstyr.
  • Datamaskinen skal være utstyrt med kontorstøtteprogramvare, nettleser og tilhørende programvare for tilbudet som eleven følger på digilær.no. 

  Ved å aktivisere vår maskintest, vil du starte en to-trinns sjekk av din maskin får å avdekke om maskinen oppfyller tekniske krav for bruk av digilær.no. Første trinnet er en sjekk av nettleser, operativsystem og hardware. Trinn to tester båndbredde med tanke på sanntidsundervisning. 

   

  Administrative krav

  Databehandleravtale

  En databehandleravtale er en avtale mellom kommune/skoleeier og Utdanningsdirektoratet for bruk av nettjenesten Digilær.no. Avtalen finner dere på kunde.feide.no.

   

  Samtykke 

  Når kommune/skoleeier har fylt ut skjemaet på Altinn, vil elev/foresatte få beskjed om å logge inn på Altinn for å lese og signere samtykke. Eleven skal sammen med foresatte (når elev er under 18 år), lese igjennom og signere samtykkeerklæringen for å være elev på Digilær.no.

   

  Praktisk tilrettelegging og kommunikasjon

  Skoleeier skal ha god dialog med innholdsleverandørene (nettskolene) og sørge for forsvarlig gjennomføring av opplæringen. Det handler om tilrettelegging for prøver og eksamener, samt føring av fravær, orden og oppførsel. Se likevel pkt. 4 om matematikk 1T i tjenesteavtalen.

  Test din maskin