Hopp til hovedinnhold

SAS/Feide konfigurasjon

For at en elev/lærer i FO skal få riktig tilkobling i Digilær, må han/hun være registrert på et fag eller en gruppe i skolens administrative system (SAS) som Digilær kjenner igjen. 

Dersom skolen ikke har SAS som er koblet til Feide må dere ta kontakt med digilaer@udir.no.


Fag-/gruppenavn 

Digilær bruker navnet på faget eller navnet på gruppen til å logge eleven/læreren inn på riktig tilbud. Navnet må være et av følgende: 

 • Digilaer NAFO FO Arabisk
 • Digilaer NAFO FO Somali
 • Digilaer NAFO FO Tigrinja

 

Veiledninger til skoleadministrative system

Her er det samlet veiledninger til ulike skoleadministrative system. Om din leverandør ikke er i denne oversikten, ta kontakt med leverandøren. 

 

iSkole

 

 

Vigilo

1. TOF (Tofaglig språkopplæring)
Opprett klasser og grupper

2. Legge til elever: 
Administrer elever i grupper
3. Opprett leksjoner i gruppen:
Opprett leksjoner i grupper
Dersom lokaltilpassede fag skal benyttes, må disse først opprettes og gjøres tilgjengelig på aktuelle trinn. Opprette og legge til lokaltilpassede fag

4. Tildel leksjoner til ansatt og timeplanfest:
Legge til ansatt og rom til en leksjon
Timeplanlegge leksjoner

Visma Flyt

Opprett gruppe med tittel

 • Digilaer NAFO FO arabisk
 • Digilaer NAFO FO tigrinja
 • Digilaer NAFO FO somali

 

 

Visma FlyVo

 

 

Visma in School

Under "undervisningsgruppe", oppretter du klasse med aktuelt navn:

 • Digilaer NAFO FO arabisk
 • Digilaer NAFO FO tigrinja
 • Digilaer NAFO FO somali

Lenker til hvordan man oppretter: 
En klasse
En undervisningsgruppe

Wis

Gå til Wis brukerstøtte.
Velg "Skolen" i venstre meny, deretter velger du "Grupper". 
Følg instruksjonen. Opprett grupper med navn: 

 •  Digilaer NAFO FO arabisk
 •  Digilaer NAFO FO tigrinja
 •  Digilaer NAFO FO somali

Elever og lærere må legges til aktuelle grupper. Det må markeres at data skal overføres til Feide. 

Edlevo

Opprett manuell gruppe med gruppenavn:

 • Digilaer NAFO FO arabisk
 • Digilaer NAFO FO tigrinja
 • Digilaer NAFO FO somali

Husk å koble til fag, elever og personale. For mer detaljert beskrivelse kan du se vedlagte veiledning.