Hopp til hovedinnhold

SAS/Feide konfigurasjon

For at ein elev og lærar skal få rett tilkopling i Digilær, må han/ho vere registrert på eit fag eller ei gruppe i det administrative systemet til skulen (SAS) som Digilær kjenner igjen. 
 

Dersom skulen ikkje har SAS som er kopla til Feide må de ta kontakt med digilaer@udir.no.

 

Fag-/gruppenamn

Digilær bruker namnet på faget eller namnet på gruppa til å logge eleven/læraren inn på riktig tilbod. Namnet må vere eit av følgjande:

Matematikk:

 • NAFO matematikk arabisk
 • NAFO matematikk somali
 • NAFO matematikk tigrinja

Naturfag: 

 • NAFO naturfag arabisk
 • NAFO naturfag somali
 • NAFO naturfag tigrinja

Engelsk (berre for vaksenopplæringa):

 • NAFO engelsk arabisk
 • NAFO engelsk somali
 • NAFO engelsk tigrinja

Grunnleggjande norsk for ukrainske elevar: 

 • NAFO norsk ukrainsk 5-7
 • NAFO norsk ukrainsk 8-10
 • NAFO norsk ukrainsk vgo

Veiledning til ulike administrative skulesystem

Her er det samla rettleiingar til ulike administrative system til skulen. Om din leverandør ikkje er i denne oversikta, ta kontakt med leverandøren. 

iSkole

 

 

Vigilo

1. TOF (tofagleg språkopplæring)
Opprett klassar og grupper
2. Legge til elevar: 
Administrer elevar i grupper
3. Opprett leksjonar i gruppa
Opprett leksjonar i grupper
Om lokaltilpassa fag skal nyttast, må desse først opprettast og bli gjort tilgjengeleg på aktuelle trinn. Opprette og legge til lokaltilpassa fag
4. Tildel leksjonar til ansatt og timeplanfest:
Legge ansatt og rom til ein leksjon
Timeplanleggje leksjoner

Visma Flyt

 

 

Visma FlyVo

 

 

Visma in School

Under "undervisningsgruppe" skal du opprette ein klasse med aktuelt navn: 

Lenker til korleis ein opprettar: 
Ein klasse
Ei undervisningsgruppe

Wis

Gå til Wis brukerstøtte
Velg "Skulen" i venstre meny, og deretter "Grupper". Følg instruksjonen. Opprett grupper med namn. Elevar og lærarar må bli lagt til i aktuelle grupper. Du må merke av at data skal bli overført til Feide. 

Edlevo

Opprett grupper med namn.
Husk å kople til fag, elevar og personale. For meir detaljert skildring sjå vedlagt rettleiing.