Hopp til hovedinnhold

SAS/Feide konfigurasjon

For at ein elev/lærar i FO skal få riktig tilkopling i Digilær, må han/ho vere registrert på eit fag eller ei gruppe i det administrative systemet til skulen (SAS) som Digilær kjenner igjen. 
 

Dersom skulen ikkje har SAS som er kopla til Feide må de ta kontakt med digilaer@udir.no.

 

Fag-/gruppenamn

Digilær bruker namnet på faget eller namnet på gruppa til å logge eleven/læraren inn på riktig tilbod. Namnet må vere eit av følgjande:

 • Digilaer NAFO FO Arabisk
 • Digilaer NAFO FO Somali
 • Digilaer NAFO FO Tigrinja

 

Veiledning til ulike administrative skulesystem

Her er det samla rettleiingar til ulike administrative system til skulen. Om din leverandør ikkje er i denne oversikta, ta kontakt med leverandøren. 

iSkole

 

 

Vigilo

1. TOF (tofagleg språkopplæring)
Opprett klassar og grupper
2. Legge til elevar: 
Administrer elevar i grupper
3. Opprett leksjonar i gruppa
Opprett leksjonar i grupper
Om lokaltilpassa fag skal nyttast, må desse først opprettast og bli gjort tilgjengeleg på aktuelle trinn. Opprette og legge til lokaltilpassa fag
4. Tildel leksjonar til ansatt og timeplanfest:
Legge ansatt og rom til ein leksjon
Timeplanleggje leksjoner

Visma Flyt

Opprett gruppe med tittel: 

 • Digilaer NAFO FO arabisk
 • Digilaer NAFO FO tigrinja
 • Digilaer NAFO FO somali

 

 

Visma FlyVo

 

 

Visma in School

Under "undervisningsgruppe" skal du opprette ein klasse med aktuelt navn: 

 • Digilaer NAFO FO arabisk
 • Digilaer NAFO FO tigrinja
 • Digilaer NAFO FO somali

Lenker til korleis ein opprettar: 
Ein klasse
Ei undervisningsgruppe

Wis

Gå til Wis brukerstøtte
Velg "Skulen" i venstre meny, og deretter "Grupper". Følg instruksjonen. Opprett grupper med namn: 

 • Digilaer NAFO FO arabisk
 • Digilaer NAFO FO tigrinja
 • Digilaer NAFO FO somali

Elever og lærarar må bli lagt til i aktuelle grupper. Du må merke av at data skal bli overført til Feide. 

Edlevo

Opprett grupper med namn:
 

 • Digilaer NAFO FO arabisk
 • Digilaer NAFO FO tigrinja
 • Digilaer NAFO FO somali

 

Husk å kople til fag, elevar og personale. For meir detaljert skildring sjå vedlagt rettleiing.