Hopp til hovedinnhold

Like moglegheiter uavhengig av lokale undervisningsressursar

Påmelding til skuleåret 2022-2023 opna 15.mars:
Egenbetaling for kommune/skoleeigar kr. 7.000,- per elev.

Påmelding til skuleåret 2022-2023 opna 15. mars.

Egenbetaling for kommune/skuleeigar per elev
Tidleg påmelding frå 15.03 til 19.04: kr 1.500,-
Ordinær pris frå 20.04 til 20.06: kr 2.500,-
Etterpåmelding fram til 19.08. Det er ikkje sikkert at eleven får ønskt undervisningstidspunkt då nokon klassar allereie er fulltegnet. Digilær kan ikkje garantera at elevar får plass sjølv om det er opna for etterpåmelding.

Tilbodet er for ukrainskspråklege elevar.

Påmeldingsfrist 29.september.
Påmeldinga er bindande. Det er ein eigendel på 2000 kr per elev.

Steg for steg

Korleis melde elevane på undervisningstilbodet

Tospråkleg fagopplæring

Forsering matematikk 1T

Image
Slik gjør du det illustrasjon

Om Digilær.no

Digilær.no er ei nasjonal plattform for nettundervisning med nettlærarar. Det er Utdanningsdirektoratet som eig og driftar plattformen. Innhaldet på Digilær.no blir levert av fleire tilbydarar som Utdanningsdirektoratet har avtale med.

Undervisningstilbod

Illustrasjonsfoto Digilær.no
Mestring og motivasjon med matematikk

Vi har snakket med elever på ungdomstrinnet om undervisning og fellesskap - på nett. Tilbudet er en unik mulighet for motiverte elever å forsere i matematikk, men også som forberedelse til skolegang på videregående.

Les mer
Bilde til FO
Fleksibel tospråklig opplæring i matematikk og naturfag

Elever på 8.-10.trinn, som har rett på tospråklig opplæring, kan få tilbud om undervisning i matematikk og naturfag i språkene arabisk, tigrinja og somali.

Les mer
Image
Elæring

E-læringsbibliotek

Tidlegare kurs frå Den virtuelle matematikkskulen er gjort tilgjengeleg for utprøving og nedlasting. Tilboda er beskrivne med pedagogisk modell, fagleg innhald og korleis tilbodet vart gjennomført.

Kursa kan lastast ned som mbz-fil og installerast i læringsplattformer som Itslearning, Moodle og Canvas.

Om du vil sjå gjennom innhaldet før du lastar ned, må du melde deg på kursa DVM-Pluss og/eller DVM-U. I vårt e-læringsbibliotek klikkar du på «Logg inn» opp til høgre for å opprette ein brukarkonto.

Sjå kursa våre med skildring i e-læringsbibliotek

Nyhetsbrev

Hald deg oppdatert — meld deg på nyheitsbrevet vårt!


Digilær oppdaterer informasjon på digilær.no om aktivitetane  og tilboda våre, spesielt i tida rundt påmelding til nytt skuleår. Dersom du ønsker å bli varsla per e-post om ny aktivitet, kan du samtykke til å registrere deg i dette skjemaet. Du kryssar av for kva slags aktivitetar som interesserer deg. Vi vil sende e-postvarsel 2-4 gangar i året. Dersom du ikkje lenger ønsker å motta informasjon, kan du trekke tilbake samtykket på digilær.no og vi slettar data om deg. Utfyllande informasjon om behandling av personopplysningar følgjer i siste del av skjemaet.