Hopp til hovedinnhold

Undervisningstilbod

Påmelding til skuleåret 2021-2022 opnar 15. mars.

Egenbetaling for kommune/skuleeigar per elev
Early-bird frå 15.03 til 16.04: kr 1.500,-
Ordinær pris frå 17.04 til 25.06: kr 2.500,-

For skuleåret 2021-2022:
Egenbetaling for kommune/skoleeigar kr. 7.000,- per elev.
Søknadsfrist: 28. mai

Steg for steg

Korleis melde elevane på undervisningstilbodet

Tospråklig fagopplæring

Forsering matematikk 1T

Image
Slik gjør du det illustrasjon

Om Digilær.no

Digilær.no er ei nasjonal plattform for nettundervisning med nettlærarar. Det er Utdanningsdirektoratet som eig og driftar plattformen. Innhaldet på Digilær.no blir levert av fleire tilbydarar som Utdanningsdirektoratet har avtale med.

Nettundervisning i media

Mestring og motivasjon med virtuell undervisning

Vi har snakket med elever på ungdomstrinnet om undervisning og fellesskap - på nett. Tilbudet er en unik mulighet for motiverte elever å forsere i matematikk, men også som forberedelse til skolegang på videregående.

Les mer
Retten til å lære kvensk eller finsk i grunnskolen

Retten til å lære kvensk eller finsk i grunnskolen for elever med kvensk og norskfinsk bakgrunn bør bli individuell og gjelde hele landet. Av fire alternativer er det alternativet som gir flest positive konsekvenser, er Utdanningsdirektoratets vurdering.

Les mer
Image
Elæring

E-læringsbibliotek

Tidlegare kurs frå Den virtuelle matematikkskulen er gjort tilgjengeleg for utprøving og nedlasting. Tilboda er beskrivne med pedagogisk modell, fagleg innhald og korleis tilbodet vart gjennomført.

Kursa kan lastast ned som mbz-fil og installerast i læringsplattformer som Itslearning, Moodle og Canvas.

Om du vil sjå gjennom innhaldet før du lastar ned, må du melde deg på kursa DVM-Pluss og/eller DVM-U. I vårt e-læringsbibliotek klikkar du på «Logg inn» opp til høgre for å opprette ein brukarkonto.

Sjå kursa våre med skildring i e-læringsbibliotek