Hopp til hovedinnhold

Like moglegheiter uavhengig av lokale undervisningsressursar

Undervisningstilbod

For skuleåret 2023-2024: Løpande søknadsfrist.
Det er eigenbetaling på kr. 3500 per elev per fag.

Tilbudet er for ukrainskspråklige elevar.
Søknadsfrist 30. august.
Det er ein eigenbetaling på 2500 kr per elev.

Påmelding til skuleåret 2023-2024 opna 15. mars.

Eigenbetaling for kommune/skuleeigar per elev:
Tidleg påmelding frå 15.03 til 19.04: kr 1.500,-
Ordinær pris frå 20.04 til 20.06: kr 2.500,-

Opptaket for skuleåret 2023-2024 er avslutta og tilbodet er fullt.

For skuleåret 2023-2024: Løpande søknadsfrist.
Det er ein eigenbetaling på 3500 kr per elev.

Steg for steg

Korleis melde elevane på undervisningstilbodet

Tospråkleg fagopplæring

Forsering matematikk 1T

Image
Slik gjør du det illustrasjon

Om Digilær.no

Digilær.no er ei nasjonal plattform for nettundervisning med nettlærarar. Det er Utdanningsdirektoratet som eig og driftar plattformen. Innhaldet på Digilær.no blir levert av fleire tilbydarar som Utdanningsdirektoratet har avtale med.

Nettundervisning i media

Image
Elæring

E-læringsbibliotek

Tidlegare kurs frå Den virtuelle matematikkskulen er gjort tilgjengeleg for utprøving og nedlasting. Tilboda er beskrivne med pedagogisk modell, fagleg innhald og korleis tilbodet vart gjennomført.

Kursa kan lastast ned som mbz-fil og installerast i læringsplattformer som Itslearning, Moodle og Canvas.

Fil
DVM-U.mbz (218.95 MB)
Fil
DVM-Pluss.mbz (46.34 MB)