Hopp til hovedinnhold

Like moglegheiter uavhengig av lokale undervisningsressursar

Undervisningstilbod

Fleksibel opplæring er eit nettbasert tilbod om tospråkleg fagopplæring. Det er Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring, NAFO, som organiserer tilbodet.

Påmelding til skuleåret 2024-2025 opna 20. mars.

Eigenbetaling for kommune/skuleeigar per elev:
Tidleg påmelding frå 20.03 til 17.04: kr 1.600,-
Ordinær pris frå 18.04 til 21.06: kr 2.600,-

Steg for steg

Korleis melde elevane på undervisningstilbodet

Tospråkleg fagopplæring

Forsering matematikk 1T

Image
Slik gjør du det illustrasjon

Om Digilær.no

Digilær.no er ei nasjonal plattform for nettundervisning med nettlærarar. Det er Utdanningsdirektoratet som eig og driftar plattformen. Innhaldet på Digilær.no blir levert av fleire tilbydarar som Utdanningsdirektoratet har avtale med.

Image
Elæring

E-læringsbibliotek

Tidlegare kurs frå Den virtuelle matematikkskulen er gjort tilgjengeleg for utprøving og nedlasting. Tilboda er beskrivne med pedagogisk modell, fagleg innhald og korleis tilbodet vart gjennomført.

Kursa kan lastast ned som mbz-fil og installerast i læringsplattformer som Itslearning, Moodle og Canvas.

Fil
DVM-U.mbz (218.95 MB)
Fil
DVM-Pluss.mbz (46.34 MB)

Nyhetsbrev

Hald deg oppdatert — meld deg på nyheitsbrevet vårt!


Digilær oppdaterer informasjon på digilær.no om aktivitetane  og tilboda våre, spesielt i tida rundt påmelding til nytt skuleår. Dersom du ønsker å bli varsla per e-post om ny aktivitet, kan du samtykke til å registrere deg i dette skjemaet. Du kryssar av for kva slags aktivitetar som interesserer deg. Vi vil sende e-postvarsel 2-4 gangar i året. Dersom du ikkje lenger ønsker å motta informasjon, kan du trekke tilbake samtykket på digilær.no og vi slettar data om deg. Utfyllande informasjon om behandling av personopplysningar følgjer i siste del av skjemaet.