Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto Digilær.no
Mestring og motivasjon med matematikk

Vi har snakket med elever på ungdomstrinnet om undervisning og fellesskap - på nett. Tilbudet er en unik mulighet for motiverte elever å forsere i matematikk, men også som forberedelse til skolegang på videregående.

Les mer
Bilde til FO
Fleksibel tospråklig opplæring i matematikk og naturfag

Elever på 8.-10.trinn, som har rett på tospråklig opplæring, kan få tilbud om undervisning i matematikk og naturfag i språkene arabisk, tigrinja og somali.

Les mer
Illustrasjonsfoto Digilær.no
Meistring og motivasjon med virtuell undervisning

Vi har snakka med elevar på ungdomstrinnet om undervisning og fellesskap - på nett. Tilbodet er ei unik moglegheit for motiverte elevar å forsere i matematikk, men òg som førebuing til skulegang på vidaregåande.

Les mer
Kvenenes flagg eller «kvenflagget» er designet av Bengt Johansson-Kyrö
Retten til å lære kvensk eller finsk i grunnskulen

Retten til å lære kvensk eller finsk i grunnskulen for elevar med kvensk og norskfinsk bakgrunn bør bli individuell og gjelde heile landet.

Les mer
Elever fleksibel opplæring
Heiderleg omtale i prestisjefull kåring

Matematikklærarane i Fleksibel opplæring fekk heiderleg omtale under utdelinga av Holmboeprisen 2021!

Les mer
Elever fleksibel opplæring
Fleksibel opplæring lever opp til namnet

- Det er mange måtar å gjera seg nytta av ressursane ut frå korleis deira årsplan og timeplan samsvarer med lokale planar. Eg tilrår skular å sjekka ut dette tilbodet. Det er mange gode ressursar i læringspakkane og samarbeidet med nettlærarane er godt.

Les mer
Elever 1T Nordland
Elevane lærte seg matematikk på vidaregåande nivå på ungdomstrinnet

Desse elevane lærte matematikk på vidaregåande nivå på ungdomsskulen.

Les mer
Jørgen Aleksander
Har du ungdomsskuleelevar som treng større utfordringar i matematikk?

- Å investere i matematikk kan ikkje hindre deg, og kunnskap er lett å bere på, seier Jørgen Aleksander Arnesen. Han tok 1T medan han gjekk på ungdomsskulen gjennom Den virtuelle matematikkskulen, og anbefaler andre motiverte elevar å gjere det same.

Undervisningsøktene i forsering matematikk 1T føregår i eit virtuelt klasserom, med eigen nettlærar?

Les mer
DVM elev
Ho gjekk på ungdomsskulen, men tok matematikk på vidaregåande-nivå

For nokon held det ikkje berre med vanleg matematikk.

Helene Rosbach Kvalvaag har avslutta det siste året sitt som elev ved Atlanten ungdomsskule i Kristiansund. Saman med tre andre elevar har ho tatt ei utfordring litt utanom det vanlege i skuleåret som nettopp er unnagjort.

Les mer
1T
Lærer meir realfag med nettbasert tospråklig opplæring

Nyankomne elevar med innvandrarbakgrunn lærer meir i matematikk og naturfag når dei får nettbasert tospråklig opplæring, viser eit prøveprosjekt. Lærarane underviser på somali, arabisk og tigrinja.

Les mer
John fra NAfO
Tospråkling undervisning på nett

Frå Utdanningsnytt.no: "Nyankomne elever med innvandrerbakgrunn lærer mer i matematikk og naturfag når de får nettbasert tospråklig opplæring, viser et prøveprosjekt. Lærerne underviser på somali, arabisk og tigrinja."

Les mer