Hopp til hovedinnhold
Fleksibel opplæring

Tospråkleg fagopplæring

 

Fleksibel opplæring tilbyr tospråkleg fagopplæring i norsk på to nivå og matematikk med støtte i ukrainsk. I tillegg tilbyr Fleksibel opplæring i matematikk, naturfag og engelsk med støtte i språka arabisk, tigrinja og somali. 
 

Fleksibel opplæring er for elevar som har rett til særskild språkopplæring og har behov for tospråkleg fagopplæring. Tilbodet rettar seg mot elevar i ordinær opplæring, i innføringstilbod eller kombinasjonsklassar. Nokre av NAFO sine tilbod kan også eigne seg for deltakarar i vaksenopplæring. 
 

Tilbodet er meint som eit supplement til den ordinære undervisninga, og er ei ordning for skular som ikkje har lykkast med å få tak i tospråkleg lærar.
 

Les meir om Fleksibel opplæring på NAFO si heimeside. 

Les meir om korleis melde elevar på tospråkleg fagopplæring.